👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fra 03 läsåret 18/19

Skapad 2018-10-08 11:15 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Grovplanering franska läsåret 18/19. Planeringen kan komma att ändras delvis under läsårets gång

Innehåll

Terminsplanering 03 fra ht 2018

 

v. 35-36

Läsa på inför grammatikprov!!

 

v. 37-39

Kap 1 “Une fuge” med tillhörande glosor uppdelat under två veckor.

Arbeta med repetition av grammatik och övriga uppgifter från övningsboken. Muntlig diskussion på franska/svenska ang texten (att inte våga möta sina rädslor)

 

v. 40-42

Kap 3 “Le visiteur inattendu” med tillhörande glosor och grammatik. Reflexiva verb i presens och p.c. Övningsbok delar av kap 2 (reflexiva verb) samt kap 3. Direkt och indirekt objekt

Diskussion på franska/svenska “Vem var mannen?”

 

v. 43-48

Kap 5-7 s. 18-25. Tema: Kärlek. Skriva/läsa poesi, teater, skriva brev

Grammatik: betonade pers pronomen samt y, p.c med être, komparera adjektiv, indirekta och direkta objekt

 

v. 49-03

Kap 4 “Mes souvenirs d’école”. Skriva boken om mig själv. Hitta bilder hemma att inkludera. Grammatik: imperfekt, rep. futur proche samt gå igenom vanligt futurum.

(bildas på verbets infinitiv (reg bundna verb) samt ändelser från verbet avoir i presens, ex -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont (parlerai, parleras, parlera, parlerons, parlerez, parleront))