👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

storsamling Trafikkalendern

Skapad 2018-10-08 12:30 i Ingels skola Rättvik
Grundskola F – 5 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Trafikkalendern vill inspirera och stödja oss att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Vi diskuterar och arbetar med trafikfrågor. Hur det påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet?

Innehåll

En gång i månaden samlas hela skolan för storsamling/trafikkalendern. Vi samlas i tvärgrupper för att stärka gemenskapen i skolan och att lära känna varandra. I de olika grupperna arbetar vi med månadens  tema. 

När vi arbetar tillsammans lär vi oss att ta hänsyn till varandras olikheter, styrkor och svagheter.

Syftet med att prata om trafik är att lära oss hur det påverkar miljön, hur man uppför sig i trafiken och vad som är bra för dig själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1