Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.TAL Prio 7B

Skapad 2018-10-08 12:49 i Östra skolan Hudiksvall
I det här området jobbar vi med tal. Hur kan siffror ha olika värden beroende på vilken plats i positionssystemet de har? Hur använder vi olika räknemetoder för att räkna med de fyra räknesätten? Hur kan vi använda tallinjen när vi räknar? Vad händer när vi multiplicerar eller dividerar med 10, 100 och 1000? Hur kan det bli större när man dividerar? Det är många av de frågor vi kommer att arbeta med under det här arbetsområdet.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Kanske uppkom behovet att räkna för att hålla iordning på djuren i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna.

Innehåll

Här hittar du Veckoplanering till området.

Där finns också en del filmer. 

Du arbetar med uppgifter på dator, i boken och med praktiska övningar. Utöver det övar vi problemlösning, resonemang och kommunikation. Vi använder många olika metoder för att lära oss så mycket som möjligt och utveckla alla förmågor. 

De förmågor du ska utveckla i matematik är: begreppmetodresonemangkommunikation och problemlösning.

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Genom problemlösningsuppgifter
Genom bedömningsuppgift

Genom skriftligt prov

 

Här är en länk där du kan träna på multiplikationstabellen.

FILMER:

2.1 Siffror o tal

2.2 Räkna med 10, 100 och 1000

2.3 Addition, subtraktion,

4 räknesätten

2.6 Prioriteringsregler

2.7 Delbarhetsregler

Primtal

 

Matriser

Ma
Prio bedömningsmatris Tal år 7

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar inte kunskaper om begreppen faktor och produkt.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen faktor och produkt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven visar inte kunskaper om metoder för multiplikation
Eleven använder en i huvudsak fungerande metod för att hitta den minsta/största produkten Eleven kan utföra multiplikation med tvåsiffriga faktorer
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. Eleven testar sig fram till en lösning för största /minsta produkt.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven väljer att pröva att komma till största/minsta produkt.
Eleven väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet. Eleven visar samtliga tänkbara kombinationer till olika produkter, alternativt utesluter icke möjliga alternativ.
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven visar inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimliga produkter.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring hur man kan hitta största och minsta produkten i någon av uppgifterna.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring hur man hittar den största/minsta produkten och visar det i d-uppgiften.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt. användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssättet
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och går delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgiften och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: