👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk7 Gamma HT18 Tal 7G2

Skapad 2018-10-08 12:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med Satistik med utgångspunkt i lärobok Prio 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer arbeta med tal och siffror samt hur dessa har utvecklas genom tiderna till olika talsystem. Vi kommer arbeta vidare med djupare förståelse för vårt talsystem: decimala talsystemet eller tiotalssystemet som det ibland kallas. De fyra räknesätten och hur detta hänger samman med vårt talsystem och hur vi kan utnyttja detta när vi multiplicerar och dividerar med t.ex. 10, 100 och 1000

Innehåll

Följande ska ni kunna när vi är färdiga med momentet:

Problemlösning med olika metoder samt kunna redovisa era lösningar muntligt och skriftligt (problemlösning och kommunikation) Samt föra matematiska resonemang.

Addition och subtraktion med decimaltal (metod)

Multiplikation och division med: decimaltal (t.ex. tal mellan 0 och 1) samt 10, 100, 1000 (metod)

Avrundning och överslagsräkning (metod)

Använda skala för att förminska och/eller förstora en bild i förhållande till verkligheten (metod) ingår även i teknik

 

Du ska också kunna förklara(förstå), ge exempel på och tillämpa följande begrepp:

Addition: term + term = summa

Subtraktion: term - term = differens

Multiplikation: faktor x faktor = produkt

Division: täljare/nämnare = kvot

Siffra, tal, positionssystem, talsystem, hela tal, decimaltal,  prioriteringsregler, udda- och jämna tal, sammansatta tal, primtal, faktorträd, avrundning, närmevärde samt överslagsräkning.

 

Bra sätt att tänka:

Du ska kunna förklara begreppen för en kompis så att denna kan förstå, i din förklaring visar du med ett eller flera fungerande exempel.

 

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok eller med andra uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kommunikation
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.