👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa, skriva och tala

Skapad 2018-10-08 12:56 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Planering för skriv- och läsinlärning.
Grundskola 1 Svenska

Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener). Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder. Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du har varit med om. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Visa lärande

Du ska visa dina kunskaper genom att kunna skriva enkla texter med små bokstäver och läslig handstil, samt kunna läsa och förstå enklare texter och böcker.
Du ska kunna berätta om något du har varit med om samt kunna lyssna och återberätta delar av något som du hört.
Mål och bedömning

Under arbetet kommer vi att bedöma:
Din förmåga att skriva stora och små bokstäver.
Din förmåga att att se sambandet mellan ljud och bokstav.
Din förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil och på Chromebook.
Din förmåga att skriva enkla texter med små bokstäver och veta vad en mening innebär.
Din förmåga att läsa och förstå enkla texter.

Din förmåga att framföra ett muntligt budskap.

Områdesbeskrivning

I arbetsområdet kommer du få:
- på olika sätt öva dig på att forma, ljuda och skriva stora och små bokstäver. Det kan vara att spåra efter mallar och på papper, arbeta i din arbetsbok och skriva egna texter.
- skriva olika typer av enkla texter för hand och på Chromebook.
- träna på språklig struktur, skriva meningar med stor bokstav och punkt.
- läsa olika typer av enkla texter/böcker och visa att du förstått det du läst både muntligt och skriftligt.
- berätta om saker du upplevt och lyssna på dina kamrater. Framföra dina åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3