👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska Mellanstadiet

Skapad 2018-10-08 13:03 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Kinesiska är ett språk med ett stort antal talare i världen, det är en av dem svårast språk också, trots det har Kinesiska blivit mer och mer populärt idag. Det är absolut en fördel om man kan behärska det som modersmålet och för stora chansar för att kunna jobba internationellt, inte minst för utveckling av individens identitet, integritet och den kognitiva förmågan. Den här är en pedagogisk planering för elever (åks 4-6) som läser kinesiska 中文 4 som modersmålet. Planeringen gäller v. 35 - v.50.

Innehåll

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisningen:  

De grundläggande tecken/radikalerna: 聪 戏 缸 装 吓 哭 惊 慌 法 块 使 劲 砸 救 数 空 靠 仰 颗 久 清 连 勺 离 努 力 著 答 弯 船 尖 握 毛 箭 圆 串 苹 葡 萄 言 丰 富 晴 搬 伞 冰 化 叶 妙 细 观 察 懂 宇 航 员 次 球 实 类 梦 号 达 泥 非 世 界

Berättande text: 7.《古诗二首》    8.《司马光》   9. 《数星星的孩子》 《综合练习三》10.《问答》(steg 2)  11. 大自然的语言

12. 月亮上有什么    综合练习四          总复习    (steg 1)

Ordspråk: 数字成语    (steg 2)
Dikt och Poem: 《绝句》《山行》(steg 3) 
Högläsning: Emil Lönneberga 《淘气包埃米尔》  (steg 4)
 

Arbetsmetoder:

Läsa och förstå nya tecken, beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera filmernas budskap.
Lyssna på en saga tillsammans och diskutera sagans budskap och läsa mellanraderna. 
Att använda ordkortet som de har skapat och göra ordlek tillsammans för att öka elevernas ordförråd

Eleven har uppnått målen när...

När du visar förståelse av de nya tecken, beskrivande och berättande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina på ett enkelt sätt.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskamraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Uppgifter

 • Poem

 • skrivläxa hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6