Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med SKOGEN Sörgården 18/19

Skapad 2018-10-08 13:03 i Stora Terassens förskola Partille
Förskola
Vi har arbetat med skogen/närmiljön utifrån barnens intresse.

Innehåll

VAR ÄR VI? 

Varför ska vi arbeta med detta område?

 • Vi strävar efter att tillgodose barnens behov och intressen.
 • Vi arbetar utifrån vår teamplan och läroplanen för förskolan.

Hur uppkom det? 

 • Barnen frågar ofta om att få gå till skogen eller på äventyr i vår närmiljö.
 • Vi har möjligheter att dela upp våra barn i mindre grupper och det gör att vi har möjligheten att ta oss utanför förskolans område. Där med kan vi erbjuda att gå till skogen minst en gång i veckan. Detta har barnen lyft på våra morgonmöten, att de önskar att skogen ska vara ett fortsatt erbjudande.
 • Vi ser skogen/närmiljö som ett extra rum för lärande och ett komplement till vår utegård och vi har skogen i vår närmiljö.

Barns behov/intressen?

 • Vi ser att barnen har ett behov av att röra sig och att använda kroppen.
 • Vi ser också en nyfikenhet när det gäller djur och växter.
 • Barnen frågar ofta om att få gå till skogen eller på äventyr i vår närmiljö.

Förutsättningar?

 • Med resurs är vi nu 4 pedagoger och kan dela gruppen i gruppen.
 • Behoven i barngruppen kräver att vi delar in oss i mindre sammanhang.
 • Närhet till skogen.

VART SKA VI? 

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt?

 • Ge barnen delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan.
 • Tillgodose barnens rörelsebehov.
 • Stimulera och utveckla barnens lek och fantasi.
 • Stärka barnens självförtroende, självkänsla och vi-känslan i gruppen.
 • Träna barnen på samarbete och samspel med varandra.
 • Få kännedom om djur, växter och årstider.
 • Arbeta med naturmaterial på olika sätt.
 • Utmana barnen att gå vidare i sina funderingar kring naturkunskap.

Vilka mål i Lpfö ska vi arbeta mot:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Hur kopplar vi detta arbete till teamplanen och våra fokusområden?

 • Teamplanen genomsyrar vår verksamhet när vi planerar.
 • Genom LUP-en ser vi att vi arbetar med teamplanen.
 • Vi får in våra fokusområden i möte med skogen då vi har ett medveten process med vår undervisning i skogen.
 • Skogen är ett av våra erbjudanden som barnen har inflytande över om de vill delta och också vad de vill att vi ska göra.

Hur kopplar vi detta arbete till likabehandlingsplanen?

 • Vi håller likabehandlingsplanen levande genom att vi ger alla barn möjlighet att upptäcka skogen och vår närmiljö.
 • Vi kan arbeta mot vårt övergripande mål: Noll tolerans mot "skoj-bråk", eftersom nya lekar uppstår i skogen/närmiljön.

HUR GÖR VI?

Planering, vem har ansvar?

 • Vi har ett gemensamt ansvar i arbetslaget.
 • Vi planerar och reflekterar på vår egna planering och gemensam reflektionstid.

Utförande, sammanfatta vilka aktivitetsramar som ska praktiseras

 • Vi har skogen/närmiljö som ett erbjudande till barnen på våra morgonmöten.
 • Vi har 2 stycken fasta grupper.
 • Efter morgonmötet så går en grupp till skogen med 2 pedagoger (1 tillfälle per grupp/vecka)
 • Vi samtalar med barnen om våra gemensamma regler i skogen och hur vi ska vara mot varandra och naturen.
 • Vi har både spontana och planerade aktiviteter i skogen/närmiljön för att utmana och stimulera barnen.
 • Vi går bland annat på promenad runt Björndammen, barnen har visat deras hem, vi går på upptäcktsfärd.
 • Vi samlar material från skogen som vi sedan skapar med i vår ateljé.
 • Ovanstående punkter har vi arbetat med under höstterminen 2018.

Hur ska barnen bli utmanande i lärandet/undervisningen?

 • Vi erbjuder nya aktiviteter efter hand.

 

Hur utvecklar och adderar vi i lärmiljöerna under processens gång?

 • Vi går till nya ställen i vår närmiljö som barnen får upptäcka.
 • Vi lyssnar in barnens behov och intressen och försöker tillgodose deras önskemål.

Pedagogisk dokumentation, hur får vi barnen delaktiga och i vilka situationer ska vi dokumentera?

 • Vi dokumenterar processer.
 • Barnen är med och bestämmer vad vi ska dokumentera.
 • Vi dokumenterar aktiviteter som vi sedan reflekterar kring på våra möten.
 • Vi dokumenterar i skrift, bild och på unikum.
 • Genom att vi tar bilder på det som sker med barnen och skogen kan vi ta med skogen tillbaka för reflektion, exempel projektor.

 

Hur blev det?

Vad ser vi?

 • Barnen visar intresse för att gå till skogen.
 • Barnen leker i varierade konstellationer.
 • Vi ser att det förkommer mindre konflikter när vi går iväg med en mindre grupp till skogen/närmiljön.
 • Vi upplever att det är lugnare lekar och ett bättre samspel mellan barnen.
 • Barnen får nya intryck och andra fantasier och lekar uppstår.
 • Barnen väljer aktivitet efter intresse och inte efter kompis.
 • Under våra reflektioner så har barnen berättat om saker de lärt sig och vad de vill utforska vidare i skogen.

 

 • Vi pedagoger har möjlighet att vara mer närvarande i barnens lek och kan således förebygga kränkningar och att alla barn känner sig trygga. I den mindre gruppen kan vi få möjlighet att följa och se barnen.

Hur går vi vidare?

 • Vi kommer att fortsätta att arbeta med skogen och närmiljön under vårterminen.
 • Vi fortsätter att lyssna in barnen och vad de visar för intresse och arbeta utifrån det.
 • Vi vill utmana barnens matematiska intresse genom planerade aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: