👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling Lejonen

Skapad 2018-10-08 13:04 i Smultronstället Hedemora
Förskola
Varje dag samlar vi barnen i grupper där vi leker och lär tillsammans

Innehåll

Varje dag samlas Lejonen för samling på förmiddagen. VI har olika inriktningar på dessa samlingar.Vissa dagar har vi extra fokus på språkstimulans andra på matematik osv.  

 

Syfte: Vi vill skapa ett tillfälle för barnen att lära tillsammans. Vi tränar turtagning, att få möjlighet att både berätta och att lyssna. Tillsammans med andra barn erbjuder vi barnen att leka språklekar, räkna, sjunga, rimma och ramsa. Vi vill att barnen ska känna sig trygg med att lära i grupp med andra barn. 

 

Metod: Vi har fasta rutiner som möjliggör för barnen att tydligt se en början och ett slut på samlingen. 

Vi börjar med att "snurra snurran" för att se vem som är dagens kompis. Det barnen kryssar i almanackan och berättar då vilken dag och månad det är. I vår mångkulturella almanacka finns många intressanta dagar att uppmärksamma och samtala kring. Efter det använder vi oss av bildstöd då vi tydliggör dagens händelser på en tavla på väggen. Tillsammans räknar vi hur många barn som är med på samlingen och hur många som är frånvarande. Efter detta har vi den aktivitet som vi planerat. Pedagogerna turas om enligt ett schema att planera och hålla i samlingarna. Samlingen avslutas alltid med en fruktstund. När vi äter frukt tränar vi på tecken, storlek och ibland gör vi också stapeldiagram för att sedan räkna ut skillnader mellan de olika fruktvalen.  

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016