👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och klimat

Skapad 2018-10-08 13:18 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Geografi
Här kommer bedömningen från provet i väder och klimat att ligga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
  Geo  -
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.
  Geo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
  Geo  A
 • Eleven redogör utförligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven utförligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
  Geo  C
 • Eleven redogör översiktligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan. Dessutom redogör eleven översiktligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden. Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
  Geo  E

Matriser

Geo
Väder/klimat

Rubrik 1

Kvaliteter ni har kunnat visa på provet i väder/klimat.
Nivå 1
Grundläggande färdighet/förståelse
Nivå 2
Djupare färdighet/förståelse i egen analys.
Aspekt 1
Förmåga att klassificera klimatet i olika områden
Kan dela in klimaten korrekt enligt Köppens klimatklassificering och använda sig av klimatdiagram.
Kan klassificera klimatet korrekt utifrån klimatdiagram och visa en tydlig koppling kring var de olika klimattyperna uppstår.
Ny aspekt
Begreppsförståelse kring de processer som skapar väder klimat
Visar grundläggande förståelse för de processer som styr väder och klimat.
Visar djupare förståelse för de processer som styr väder och klimat. Visar detta genom att aktivt använda dem korrekt för att analysera hur olika väder och klimat uppstår.
Ny aspekt
Förmåga att rumsligt analysera olika klimat och se hur de uppstår på olika platser/i olika områden.
Använder delvis läget/lokaliseringen och de förutsättningar som styrs av det, som utgångspunkt för att beskriva hur klimatet varierar mellan olika platser och områden.
Utgår tydligt från läge/lokalisering och de förutsättningar som styrs av det som utgångspunkt för att tala om vad som styr klimatet och hur det varierar.