👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringar

Skapad 2018-10-08 13:23 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här momentet kommer vi att studera en av de viktigaste frågorna för mänskligheten - jordens klimatförändringar. Vi kommer att titta på filmer, diskutera och läsa texter som handlar om de klimatförändringar som sker.

Innehåll

 

Begrepp:

 

 

 

 • Antropogen växthuseffekt

 • Global change

 • Global uppvärmning

 • Holocen

 • Intergovernmental panel on Climate Change

 • Klimatmodell

 • Klimatologi

 • Klimatscenario

 • Riokonferensen

 • Kyotoavtalet

 • Termohalin cirkulation

 • Utsläppsrätter

 

 

Examination

 

 • Skriv ett brev till dina barnbarn som lever 2100 och förklara hur klimatförändringarna påverkar oss idag.

 • Deltagande i diskussioner
 • Begreppskontroll

 


Planering

 


V

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

40

Vad hände för 100 år sedan som gjorde att klimatet började bli varmare?

 

Historiskt perspektiv

 

Analysera tabell s. 77

 

Jobba med instuderingsfrågor

 

 

 

Jobba med instuderingsfrågor

41

Extrema väder – klimatförändringarnas hot mot den globala säkerheten

 

Diskussion

 

Begreppskontroll 1

42

Ekologiska fotavtryck: undersök – redovisa – diskussion

 

Begreppskontroll 2

40

Examinationsuppgift

Examinationsuppgift

Examinationsuppgift


 

 

Uppgifter

 • Klimatförändringar

 • Begreppskontroll

 • Examinationsuppgift - klimatförändringar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9