👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp So-No F-1

Skapad 2018-10-08 13:29 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundskola F
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Här kommer planeringen för Ht 2018 i klass F-1 Hosiannaskolan.

 

Vecka:

innehåll

34

Arbetar med Hosiannaskolans rutiner och regler. Sammarbetsövningar

Prata om ” som du vill att andra ska vara mot dej ska du vara mot dem”

35

Fortsätter denna vecka rutiner och regler, skriver ner och sätter upp i klassrummet. Rita bilder på reglerna. Kompislekar,

36

Börja jobba utifrån årstidsboken ” Hösten” Prata om att vi har fyra årstider och låt barnen säga vad de heter, skriv dem på tavlan. Dela ut boken årstiderna och arbeta tillsammans med sidorna 1-3.

37

Fortsätt med hösten följ lektionsförslaget. Efter ni pratat en stund gå ut till skogen och samla löv, lägg dem sedan i press mellan några tidningssidor.

38

Repetition från förra lektionen, arbeta med sidorna 4-5 i boken. Av  Löven som blir över kan ni göra ett gemensamt höstträd, på ett stort papper.

39

Flyttfåglar, varför flyttar fåglar? Rita en världskarta och markera ut vart fåglarna flyttar, gäss, duvor, svalor, tranor,

40

Arbeta klart om flyttfåglar, och sidan 6 i årstidsboken.

41

SO, vad är so? Läs sidorna 6-7 i textboken och prata om dem. Dela sedan ut övningsboken och låt eleverna arbeta med s 2-3.

42

Arbeta med ” du och jag” läs i textboken prata om det och arbeta med övningsboken sedan s 4-5.

43

Fortsätt med ” Du och jag” kop ur lärarhl. Sid 140-141,142 arbeta med det.

44

lov

45

Arbeta med Poppes kompisar sid 10-11, och övningsboken 6-7.

46

Arbeta med ” rättvist och orättvist”, läs i lärarhl s 34-35 följ den, läs med eleverna s 13 i textboken.

47

Kristendomen, arbeta efter lärahandleningen sid 70-73, textboken s 48-49,

48

Kristendomen, prata om 1;a advent, 

49

Kristendomen      

50

Kristendomen      julen

51

Kristendomen      julen

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -