Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Stjärnan Normer och värden Ht-18

Skapad 2018-10-08 13:46 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning

Stjärnan

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

Nuläge

Vi arbetar aktivt med gruppen som verktyg för att uppnå våra mål. Vi upplever att barnen bemöter varandra på ett likvärdigt och respektfullt sätt. 

Vi arbetar med "Tio kompisböcker" baserat på barnkonventionen och "Tio små kompisböcker" i en låda och böckerna i våra "Svarta lådor" .

Utveckling pågår när barnen

När barnen pratar och använder sig av begreppen i sin vardag.

När alla barn vågar/kan göra egna val och därmed tar "plats" i miljön.

När alla barn ges likvärdigt talutrymme.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi fortsätter att läsa och samtala utifrån böckerna och rättighetsfrågorna. 

Fortsätta läsa böcker från svarta lådorna

Arbeta med och göra rättighetssol, rättighetsträd och rättighetsstjärna.

Att pedagogerna uppmuntrar och ger barnen utrymme att gör egna val.

Vi arbetar med olika gruppstärkande lekar och aktiviteter.

Så här ska vi följa upp

Dokumentation.

Fortsatta diskussioner så att ämnet hålls levande.

Intervju.

Uppdatera våra "Svarta lådor"

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: