Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 2 - Hur vet man? Nk1b EK17A

Skapad 2018-10-08 14:08 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Här får du veta hur naturvetenskap fungerar - hur VET man saker? Du kommer i detta block först göra en studie i grupp där du forskar på oss människor och sedan knäcka en vardagsmyt. I blocket kommer du lämna en obligatorisk uppgift som betygssätts: Myten. Du kommer även i grupp lämna in en kortare rapport på människoforskningen - genom den lär du dig hur man skriver rapporter. Om du vill kan du också lämna in en mer utvecklad version på samma rapport som du kan få bedömd.

Innehåll

1. Gmg 2.1 Lite naturvetenskapshistoria + hur man vet saker. Övning: Hur tar man reda på om en diet fungerar? Introduktion till Uppgift: Forskningsstudien (12 oktober)

2. Inleda arbetet med Forskningsstudien (15 oktober)

3. Arbete med Forskningsstudien (19 oktober)

4. Skriva förenklad grupprapport på studien. Denna ska lämnas in. Det är valfritt att även skriva en utvecklad individuell rapport som lämnas in senare (22 oktober)

5. Gmg 2.2 - Hur tar jag reda på sanningen? Introduktion: Myten (26 oktober)

31 oktober är deadline för den valfria individuella rapporten.

6. Arbete med Myten (5 november)

7. Arbete med Myten (9 november) Deadline!

Uppgifter

  • Uppgift 2.1: Inlämning av GRUPPrapporten på forskningsstudien

  • Inlämning av Uppgift 2.2 Myten

  • Uppgift 2.1: Inlämning av den INDIVIDUELLA rapporten på forskningsstudien

Matriser

Nak
Nk1b Uppgift 2.1 Individuell rapport på forksningsstudien

Matris för individuell rapport på forskningsstudien

E
C
A
Rapportens struktur
Du har en översiktlig rapport med de viktigaste bitarna.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välstrukturerad.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välstrukturerad och det finns inget att anmärka.
Rapportens innehåll
Du har en översiktlig rapport med de viktigaste bitarna. Du har med någon felkälla.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välmotiverad. Metod och syfte hänger samman. Resultatet är korrekt och utförligt presenterat. Hypotesen är korrekt återkopplad och motiverad med fakta. Du har nämnt relevanta felkällor.
Du har fått med allt och din rapport är utförlig och välmotiverad och det finns inget att anmärka. Syfte och frågeställning hänger tydligt samman. Metoden är utförlig och korrekt återgiven. Du har nämnt samtliga relevanta felkällor och föreslår förbättringar med metoden.

Nak
Nk 1b - Uppgift 2.2 Myten

Nk1b - Matris för uppgift om myten

E
C
A
Ställningstagande
Du kan översiktligt besvara om myten är sann eller falsk genom att sammanfatta vad någon lämplig källa sagt.
Du kan utförligt besvara om myten är sann eller falsk genom att sammanfatta vad några källor sagt.
Du kan utförligt och nyanserat besvara om myten är sann eller falsk genom att jämföra några olika studier samt värdera deras giltighet.
Naturvetenskaplig fakta och språk
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge enkla förklaringar och argument.
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge förklaringar och argument.
I texten använder du kunskaper om naturvetenskap för att ge komplexa förklaringar och argument
Källor och källkritik
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana.
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana. Du motiverar dina val av källor och visar källkritik.
Du har angett dina källor och använt tillförlitliga sådana. I slutsatsen motiverar du dina val av källor (minst två forskningskällor) och diskuterar deras tillförlitlighet kopplat till ditt ämne.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: