Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål och utvecklingsplan Stjärnan Förskola och hem Ht-18

Skapad 2018-10-08 14:11 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Stjärnan

Prioriterat mål

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.

Nuläge

Just nu har vi uppföljningssamtal med våra "nya" familjer.  Under okt-november genomförs även utvecklingssamtal med våra 5-åringars föräldrar. Vi genomför våra samtal i pappersform.

Utveckling pågår när barnen

Är mer delaktiga i sina samtal.

När vi genomför samtalen på Unikum.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Barnen ska få vara med och bestämma och berätta till sina bilder de vill visa på samtalen och att vi berättar för barnen vad vi ska prata om. Även att vi ger återkoppling till barnen efter samtalet.

Vi ska börja med var sitt samtal på Unikum. 

Så här ska vi följa upp

I våra dagliga möten med vårdnadshavarna.

Vi kommer att ha vissa diskussionsfrågor på föräldramötet.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: