👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Notiser, nyhetsartiklar och intervju

Skapad 2018-10-08 14:51 i Förslövs skola F-9 Båstad
Att lära sig det svenska språket är kul och här arbetar eleverna vidare med att fördjupa sina kunskaper i att läsa, skriva och tala.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Om några veckor ska ni har arbetslivsvecka, då ni bland annat ska ut och träffa ett företag. Efter arbetslivsveckan ska ni få återge besöket på ert företag i en nyhetsartikel. Hur gör man när man skriver en nyhetsartikel på ett bra sätt? Det ska vi lära oss nu!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan tala och skriva svenska med ett utökat ordförråd.
 • Du visar att du kan återberätta och skriva om upplevda händelser med olika verbformer.
 • Du visar att du kan förstå ordklasser samt enkel meningsbyggnad i samband med att skriva svenska ord, meningar och längre texter.
 • Du visar att du kan läsa och skriva notiser och nyhetsartiklar där vi utifrån genrepedagogiken bygger upp en enkel struktur kring arbetet.    
 • Du visar att du kan uttala och betona ord.
 • Du visar att du vågar och känner dig säker på att tala svenska  med klasskamrater och lärare.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att förbereda samt skriva en nyhetsartikel med anpassning till texttypens uppbyggnad och språkliga drag.
 • Din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog.
 • Din förmåga att bearbeta texter mot större korrekthet, variation och anpassning till texttyp.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Du kommer att få läsa exempel på notiser och nyhetsartiklar texter och lära dig om typiska drag.
 • Du kommer att träna dig på att ställa frågor och göra en intervju med en person som arbetar på skolan.
 • Du kommer att få träna på att skriva nyhetsartiklar.
 • Du kommer att få lära dig grammatiska strukturer med fokus på verb och olika sambandsord vid meningsbyggnad. 
 • Du kommer att få lära dig nya ord och uttryck utifrån texter vi läser och arbetar med samt begrepp som hör till texttypen tidningsartikel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Texttyp: Återgivande: nyhetsartikel

NYHETSARTIKEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Artikelns delar
Eleven har inte följt de instruktioner som har getts för uppgiften, d v s hur en artikel ska vara uppbyggd.
Eleven har någorlunda följt de instruktioner som getts för uppgiften, d v s hur en artikel ska vara uppbyggd.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och artikelns olika delar, såsom rubrik, ingress, brödtext, pratminus, bild, bildtext och journalistens namn på ett korrekt och enkelt sätt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och har med artikelns olika delar, t ex rubrik, ingress, brödtext och pratminus på ett personligt och intresseväckande sätt.
Intervjun
Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor.
Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor och även några öppna frågor.
Eleven har fått svar på öppna frågor som delvis har följts upp med följdfrågor.
Eleven har fått svar på öppna och personliga frågor som följs upp med följdfrågor.
Förklaringar
Texten innehåller någon förklaring som passar in i textens helhet.
Texten innehåller enkla förklaringar av platser och/eller personer.
Texten innehåller utvecklade förklaringar av både personer och platser.
Texten innehåller välutvecklade och målande förklaringar av personer och platser.
Ord
Eleven använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver varierat och använder beskrivande ord och faktaord där det passar in.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. När dialoger skrivs används talstreck till viss del. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken korrekt. När dialoger skrivs används talstreck korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Eleven använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för att skriva dialoger följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.

TALA

Samspel mellan skriven text och uttal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tydlighet
Talet är otydligt.
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Talet är tydligt och korrekt.
Intonation
Entonigt tal.
Varierar rösten.
Varierar rösten efter innehållet, för att skapa intresse.
Använder medvetna och effektfulla intonationer.
Tempo
Talar för snabbt/långsamt
Talar i passande tempo
Pausering
Pausering saknas.
Pausering finns.
Gör passande pauseringar i framträdandet.
Gör medvetna och effektfulla pauseringar.

SPRÅKLIGA DRAG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Språkliga drag - verben
Böjer inte verben i preteritum.
Böjer i de flesta fall verben i preteritum.
Hanterar preteritum.
Språkliga drag - meningsbyggnad
Klarar ännu inte ordföljden då tidsordet står först i meningen.
Klarar för det mesta ordföljden då tidsordet står först i meningen.
Hanterar ordföljden då tidsordet står först i meningen.
Textbindning och struktur
Använder inte styckeindelning.
Använder styckeindelning.
Textbindning och struktur
Använder datum, klockslag, och enkla tidsord som "sedan" och "efter".
Använder en större variation av tidsord som "en stund senare", "därefter" och "till sist".