👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

moment 1 antik och medeltid

Skapad 2018-10-08 15:01 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Uppgifter finns här

Matriser

His
Historia 1b - prov 1

F
E
C
A
Beskriva historien, förklara sammanhang
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser och händelser (deras förlopp, orsaker och konsekvenser) under olika tidsperioder.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser och händelser (deras förlopp, orsaker och konsekvenser) under olika tidsperioder.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser och händelser (deras förlopp, orsaker och konsekvenser) under olika tidsperioder.
Se samband mellan nu och då
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Använda historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp…
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp…
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp…