Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vår vardag

Skapad 2018-10-08 15:07 i Rindö skola Vaxholm Stad
Det kommer att handla om att identifiera mångfalden av teknik i vår vardag, visa hur vi människor använder teknik för att uppfylla olika önskningar och behov och ord och begrepp vid samtal om tekniska lösningar. Källor: Boken om teknik 1-3 och Lgr11.
Grundskola 1 Teknik
Vad är egentligen teknik?

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du få träna din förmåga att undersöka, utveckla, dokumentera och diskutera kring teknik i vår vardag.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med textboken "Boken om teknik 1-3". Vi kommer se filmer, konstruera och testa olika tekniska lösningar. Du kommer att få träna på tekniska ord och begrepp.. Vi kommer att dokumentera i skrivboken No/So. Du kommer att få arbeta i helklass, mindre grupper och enskilt.

Områden som vi kommer att arbeta med i år 1:

- Vad är teknik?

- Tekniken i mitt rum, köket, på väg till skolan, i klassrummet

- Varför teknik?

- Teknik som härmar naturen

- Tekniken och konsten att göra bilder.

- Vi tittar in i en teknikverkstad

Bedömning

Du visar din kunskap genom att:

 • vara delaktig i diskussioner 
 • återberätta vad filmerna handlade om
 • vara delaktig när du arbetar tillsammans med andra
 • göra enkla konstruktioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: