Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So ht-18 åk 2-4

Skapad 2018-10-08 15:26 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 2 – 4 Samhällsorienterande ämnen
Vad är en demokrati och vad är en diktatur? Hur är man en bra kompis? Behöver vi verkligen regler? Detta är några frågor som vi arbetar med under höstterminen.

Innehåll

Det här arbetar vi med

Demokrati och diktatur

Värdegrunden

Lagar och regler

Barnkonventionen

FN

Trafiksäkerhet

I årskurs 1–3

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i digitala miljöer.
 • Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Att leva i världen

 • Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

 

I årskurs 4–6

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten organiseras och genomförs.
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Att leva i världen

 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

 

Så här arbetar vi:

Filmer

Samtal

Värdegrund i praktiken - VIP (blomman)

Skriver, ritar, klipper och klistrar

Promenader

Klassråd

Drama

 

Bedömning

Se matris

Matriser

SO
So ht-18 åk 2-3

Eleven kan medverka i samtal om elevnära normer och regler och varför de kan behövas.
Du är med i de samtal vi för i samband med texter och filmer. Du kan ge exempel på när och varför regler behövs.
Eleven kan medverka i samtal om hur demokratiska beslut fattas i skolan.
Du är med i samtal om vad demokrati är och kan ge exempel på hur vi kan ta demokratiska beslut i skolan, t.ex. rösta.
Eleven medverkar också i att beskriva någon rättighet som barn har.
Du kan ge något exempel ur barnkonventionen.
Eleven kan medverka i att söka information om samhället från givna källor.
Med stöttning får du fram den information du vill ha.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om samhällsfrågor.
Du visar i samtal vi för att du kan använda ord som demokrati, diktatur, klassråd och rösta.

SO
So ht-18 åk 4

Nivå 1
Kunskapskrav Bedömning
Nivå 2
Kunskapskrav Bedömning
Nivå 3
Kunskapskrav Bedömning
Aspekt 1
Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas. Du kan ge något exempel på regler och kan med stöttning delta i samtal om när och varför regler behövs.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas. Du kan ge några exempel på regler och kan utan stöttning delta i samtal om när och varför regler behövs.
Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas. Du kan ge några exempel på regler och kan bidra med funderingar, frågor och tankar i samtal om när och varför regler behövs.
Ny aspekt
Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Du kan med stöttning samtala om vad demokrati och barnkonventionen är och kan ge exempel på hur vi kan ta demokratiska beslut i skolan, t.ex. rösta.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Du kan med viss stöttning samtala om vad demokrati och barnkonventionen är och kan ge exempel på hur vi kan ta demokratiska beslut i skolan, t.ex. rösta.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Du kan samtala om vad demokrati och barnkonventionen är och kan ge exempel på hur vi kan ta demokratiska beslut i skolan, t.ex. rösta.
Ny aspekt
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet. Du kan med stöttning få fram den information du vill ha från böcker och nätet och du kan med stöttning fundera och samtala över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Du kan med viss stöttning få fram den information du vill ha från böcker och nätet och du kan med viss stöttning fundera och samtala över vem som gett informationen och varför.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Du kan få fram den information du vill ha från böcker och nätet och du kan fundera och samtala över vem som gett informationen och varför och om det påverkar trovärdigheten.
Ny aspekt
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du visar i samtal vi för att du med stöttning kan använda något ord som demokrati, diktatur, klassråd, rösta, lagar och regler.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du visar i samtal vi för att du med viss stöttning kan använda några ord som demokrati, diktatur, klassråd, rösta, lagar och regler i rätt i sammanhang.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser. Du visar i samtal vi för att du självständigt kan använda några ord som demokrati, diktatur, klassråd, rösta, lagar och regler i rätt i sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: