👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-10-08 15:37 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 1 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

Du ska kunna redogöra för:

Vad mänskliga rättigheter innebär.
Vilka rättigheter världens barn bör ha enligt FN.
Barnarbete förr och nu.
Brott mot mänskliga rättigheter idag och vad som görs för att förhindra dem.
Samer, romer och andra minoriteter i Sverige.

Kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma hur väl du kan redogöra för ovanstående punkter. Bedömningen sker i diskussioner och skriftliga uppgifter. 

Arbetssätt

Vi läser och arbetar med kapitlet om mänskliga rättigheter i Sh-boken.

Vi illustrerar de olika artiklarna i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. 

Vi arbetar med Livets lotteri där vi tar reda på hur livet hade kunnat se ut om vi växte upp på en annan plats än Sverige. Vi tar reda på hur de mänskliga rättigheterna efterlevs på olika ställen i världen. 

Vi tittar på film som förklarar de mänskliga rättigheterna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6