Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: från antiken till den nya tekniken

Skapad 2018-10-08 15:56 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska SO (år 1-3)
Med utgångspunkt i olika skönlitterära texter, både prosa och lyrik, ska vi skaffa oss en överblick av litteraturen från antiken och framåt.

Innehåll

 

I detta arbetsområdet kommer vi att fokusera på litteratur genom världshistorien. Tanken är att ni ska få en överblick av hur litteraturen och samhället förändrats genom tiderna och  för att få ta del av några av de olika  litterära epokernas främsta författare och texter. Vi kommer att ha manligt och kvinnligt som en röd tråd som binder ihop epokerna, detta kommer förhoppningsvis även ge er en djupare förståelse för hur könsrollerna idag har påverkats och påverkas av vår historia.

 

Ni kommer att få bekanta er med dikter, brev och lite längre texter som skrevs under respektive period. Vi kommer att analysera texter och titta på hur samtiden beskrivs i skönlitteratur och hur författarnas liv påverkade deras texter. Vi kommer hålla löpande samtal och diskussioner kring det vi läser. Vi kommer att utgå ifrån URs serie Hej litteraturen! som presenterar de olika epokerna på ett lättsamt sätt.

Utifrån det vi läser ska ni få skriva egna texter där ni väver in det som påverkar våra liv idag, t ex världskonflikter, samhällsproblem, manligt och kvinnligt med mera. Förutom texter av olika längd kommer vi även lyssna på kortare berättelser - det var ju trots allt så skönlitteraturen fick sin början en gång i tiden.

 

Uppgifter:

Gemensam läsning av kortare texter med frågor till som tränar läsförståelse och lär er att koppla ihop texter och författare med varandra.

Egen läsning av en något kortare bok eller  roman.

Analysera  och samtala om dikter och andra texter utifrån mall.

träna på skönlitterära begrepp samt andra ord och uttryck ur texterna vi läser.

Skriva en egen berättande text med inspiration från läst litteratur och vår samtid.

Uppgifter

  • VT19 textanalys: Ett halvt ark papper av Strindberg

  • Läsning och Författarporträtt

  • Skriva en egen berättelse VT 19

  • Litteraturhistoria: Antiken, Medeltiden och Renässansen

  • Textanalys: Strindbergs ett halvt ark papper

  • litteraturhistoria: texter och läsnings

Matriser

Hi Sv SO
Litteraturhistoria

Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
läsning
läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa
förmåga till resonemang litteratur i sammanhang
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

SKRIVNING

Centralt innehåll:
Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Skriva
anpassning av text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

MUNTLIGT och Språkkunskap

Centralt innehåll
Nivå 1
På väg mot
Nivå 2
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Tala/Samtala
Diskussion och argumentation
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkkunskap och språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: