👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi . Kartkunskap

Skapad 2018-10-08 16:30 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I arbetsområdet kommer vi fokusera på kartkunskap och hur man använder en Atlas för att få kunskap om hur man kan använda den för att få ut information. Vi kommer lära oss om världsdelar, världshav och närområden såsom hur vi kan rita en karta över våra rum.

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta med kartkunskap får eleven möjlighet till att få en förståelse för hur världen ser ut. Vi lär oss hur jordgloben ser ut och lär oss vart några viktiga platser för eleven är beläget. Genom att studera kartor lär vi oss hur vi kan se vart det finns vatten, hur berg syns på kartor och vilken slags mark som finns i området. Genom att studera kartor över elevens egna närområde finns möjlighet till att undersöka verkligheten och utveckla rumsuppfattning med mentala kartor. 

Se nedan för kopplingar till läroplanen. 

Mål 

Få en förståelse för hur jordgloben ser ut
Kunna nämna vilka världsdelar- och världshav som finns. 
Kunna bygga egna mentala kartor över ett närområde. 
Känna till några processer som påverkar naturen, både mänsklig och naturens påverkan. 

Bedömning

- Genom att delta i gemensam läsning och diskussion kring texterna i läroboken
- Genom att beskriva och svara på frågor i häften och arbetsblad
- Genom att använda Atlas och utforska olika områden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
Geografi - Kartkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Topografiska kartor och världen
Kunskap om hur man kan se berg, olika markområden samt vatten finns beläget på en karta.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om hur man kan urskilja berg, olika markområden och vatten på en karta.
Du kan, med stöd av lärare, urskilja berg, olika markområden och vatten på en karta. Du kan med hjälp utav lärare, använda en Atlas hitta information för att utföra uppgifterna.
Du kan på egen hand urskilja berg, olika markområden och vatten på en karta. Du kan på egen hand använda en Atlas för att hitta information för att utföra uppgifterna.
Mentala kartor
Göra en mental karta över ett närliggande område. Eget rum
Du har ännu inte visat att du kan göra en mental karta över ett närliggande område såsom ditt egna rum.
Du kan, med stöd av lärare, utforma och visa en mental karta över ditt egna rum.
Du kan på egen hand utforma och visa en mental karta över ditt egna rum.
Rumsuppfattning och verkligheten
Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Du har ännu inte visat att du har en förståelse för att en karta är en förminskning av verkligheten, väderstreck samt använda rumsliga begrepp såsom plats, läge och gräns.
Du kan, med stöd av lärare, visa förståelse för att en karta är en förminskning av verkligheten, väderstreck samt använda rumsliga begrepp såsom plats, läge och gräns.
Du kan på egen hand visa förståelse för att en karta är en förminskning av verkligheten, väderstreck samt använda rumsliga begrepp såsom plats, läge och gräns.