👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-10-08 17:16 i Ytterbyskolan Kungälv
Pedagogisk planering avseende temaområdet "Lag och rätt" vt-2015.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vad är det för skillnad på regler och lagar? Varför begås olika typer av brott? Hur går en rättsprocess till? Från att ett brott begås till att det blir en rättegång, dom och påföljd? Hur kan samhället förebygga brott? Vilka är de vanligaste brotten som begås? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som medborgare? Dessa är några av de frågor vi kommer att diskutera och gå igenom.

Innehåll

1. Lag och rätt

Vi ska under hösten 2018 arbeta med samhällskunskap. Det vi ska göra är att gå igenom det kapitel i samhällskunskapsboken som heter "Lag och rätt". Den stora frågan för kapitlet är "Vilka är orsakerna till, konsekvenserna av och lösningarna på våld och kriminalitet?". Viktiga begrepp som du kommer att lära vad de betyder är till exempel: Straffmyndig (straffbar), dom, domstol, rättegång, kriminalitet, lagstiftning, organiserad brottslighet, brottsoffer, påföljd och kriminalvård. I samhällskunskap och i många andra skolämnen är det viktigt att kunna beskriva olika samband. Under det arbetsområdet ska du försöka lära dig att se samband mellan rättsliga och ekonomiska samhällsstrukturer, rättsliga och politiska samhällsstrukturer, rättsliga och sociala samhällsstrukturer och rättsliga och mediala samhällsstrukturer. Du ska givetvis också försöka analysera (orsaker, konsekvenser och lösningsförslag på olika nivåer såsom individ och samhällsnivå) olika problem som har med kriminalitet i samhället att göra

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läroboken i samhällskunskap. Vi kommer att titta på film och diskutera, 

Vi kommer också arbeta med begrepp på olika sätt.

 

 

 

                                                                                                           

 

5. Bedömning

Ditt arbete under lektionstid, individuellt och i grupp kommer att bedömas. Du är hela tiden under bedömning. Dina resultat på prov kommer också  att bedömas. 

6. Kunskapskrav

Se nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Tyresö Samhällskunskap år 7-9 Skolverksmodell MED indelningar av förmågor

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samhällsstrukturer
Eleven har **grundläggande** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **enkla** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då **komplexa** samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Påverka & påverkas
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **enkla** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **relativt väl utvecklade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **förhållandevis komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då **komplexa** samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9