Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy

Skapad 2018-10-08 19:56 i Nolbyskolan Alingsås
Eleverna läser Alex Dogboy och har läsbeting till varje vecka.
Grundskola 6 Svenska
Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat? Boken Alex Dogboy är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn. Tillsammans läser vi om Alex fängslande liv och öde och bearbetar det som vi läst/lyssnat till på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med att läsa boken Alex Dogboy är att du skall kunna:

Varför ska vi arbeta med det här?

Kommunikativa förmågan:

-kunna samtala om texter och föra fram egna åsikter och tankar

-kunna skriva olika slags texter

Läsförmågan (läsförståelsen):

-kunna använda sig av olika läsförståelsestrategier

 

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande centralt innehåll: 

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att få lyssna till boken Alex Dogboy av Monica Zak.

 

 • Diskutera och resonera i par och i helklass.
 • Svara skriftligt på frågor som rör innehållet, på, mellan och bortom raderna.
 • Träna på att skriva egna frågor på, mellan och bortom raderna tillsammans med din bänkkamrat.
 • Skriva en bokrecension i slutet av arbetsområdet samt en personbeskrivning av någon ifrån boken som du har fått höra om.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-göra sammanfattningar och kommentarer till det som vi läser.

-din förmåga att diskutera bokens innehåll och budskap kopplat till vad du själv har varit med om.

-skriva olika slags texter med tydligt innehåll och varierat språk.

-att samtala genom att ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Alex Dogboy - bokrecension

Inte inlämnad
F
E
D
C
B
A
Sammanfattning
Du kan en göra enkel, kronologisk sammanfattning av olika Dogboy och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Du kan göra en utvecklade sammanfattning av Dogboy och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Du kan göra en välutvecklade sammanfattning av Dogboy och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonemang
Utifrån egna erfarenheter kan du tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en bokrecension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en bokrecension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en bokrecension.
struktur
I huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig. Enkla sambandsord, t.ex. och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns.
Väl fungerande struktur. Uppbyggnaden lyfter texten. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
språk
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande. Tempusbruket är i huvudsak fungerande.
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden fungerar väl. Tempusbruket fungerar relativt väl.
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden fungerar väl. Tempusbruket fungerar väl.
skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt. Stavningen kan återspegla ljuduppfattningen.
Relativt gott bruk av skiljetecken. Vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Gott bruk av skiljetecken. Få stavfel.

Personporträtt

Inte inlämnad
F
E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett personporträtt.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett personporträtt.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett personporträtt.
struktur
I huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig. Enkla sambandsord, t.ex. och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns.
Väl fungerande struktur. Uppbyggnaden lyfter texten. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
språk
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande. Tempusbruket är i huvudsak fungerande.
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden fungerar väl. Tempusbruket fungerar relativt väl.
Ordvalet uppvisar en viss variation. Meningsbyggnaden fungerar väl. Tempusbruket fungerar väl.
skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt. Stavningen kan återspegla ljuduppfattningen.
Relativt gott bruk av skiljetecken. Vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Gott bruk av skiljetecken. Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: