Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 6: Capítulos 3. Vivo en... y 4. Cómo te llamas?

Skapad 2018-10-08 20:35 i Hallsta skola Norrtälje
Planering i spanska för kap 1och 2 från Colores 6.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Tänk att du snart kommer att kunna prata lite mer spanska! Förutom att förstärka det du redan har lärt dig kommer du bland annat att få lära dig det spanska alfabetet, räkneorden 0-15 samt frågeord och fraser. Dessutom kommer du förhoppningsvis att förstå hur bra det var att du valde spanska eftersom så många länder är spansktalande!

Innehåll

Tidsperiod

 • veckorna 40-47

Vad ska jag lära mig?

 • Berätta och ställa frågor om vad man heter, var man bor, hur gammal man är samt var man är ifrån dvs att kunna berätta om sig själv och någon annan
 • Berätta om var man pratar spanska
 • Frågeord och fraser
 • Några ord som är förknippade med läger
 • Räkneorden 0-15
 • Verben vivir, ser, tener, hablar och llamarse i 1:a (jag) och 2:a person (du) singular
 • Alfabetet
 • Spanien
 • Uttal av bokstaven C

Hur ska jag visa det?

 • Aktiviteter och övningar i klassrummet
 • Glosförhör
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Tala
 • Skriva
 • Prov den 14 november

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • vecka 40 Vivo en...
 • vecka 41 Fokus på 0-15
 • vecka 42 Fokus Cómo te llamas?
 • vecka 43 Alfabetet
 • vecka 45 Spanien
 • vecka 46 Prov

OBS! Kunskapskraven nedan från läroplanen är inte reviderade utan hör till åk 4-9. När det går att koppla till de aktuella dvs åk 4-6 så gör jag det.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Bedömning kapitel 3 och 4

Når ej målen
På väg att nå målen
Når målen
Når målen med marginal
Nål målen med god marginal
Skriva
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
 • M2  E 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven inte formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven delvis formulera sig mycket enkelt och i till viss del begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Prata
I muntlig interaktion kan eleven inte uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven delvis uttrycka sig mycket enkelt och till viss del begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Höra
Eleven kan inte förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan delvis förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan inte förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan delvis förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: