Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No ht -18 åk 4

Skapad 2018-10-08 20:38 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 2 – 4 Naturorienterande ämnen
Vilka årstider och månader har vi? Hur ser det ut i naturen de olika årstiderna? Vad händer i naturen under ett år? Vilka olika former tar vattnet under året?

Innehåll

Det här arbetar vi med under höstterminen 2018

Årstiderna - vad händer, vad är typiskt för varje årstid

Väder

Djur, träd och växter

Vilka former vattnet tar under de olika årstiderna

Solen, månen, planeterna - dag, natt och årstider

Centralt innehåll årskurs 4–6

Mönster och strukturer i naturen

  • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ämnesspecifika begrepp

  • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

 

Så här arbetar vi:

Årstidsboken, en arbetsbok om årstiderna

Dokumenterar ett träd under hela året

Experiment med vattnets former

Undersökningar och observationer i naturen, vad ser vi som är speciellt för årstiderna

Fotograferar, skriver fakta

Ser på film

Läser olika texter och för samtal

Skapar vårt eget årstidsträd med typisk natur runt omkring (temaarbete med bild)

Skapar sol, måne och planeter (temaarbete med bild)

Leta fakta om träd, djur och växter, både i böcker och digitalt

Matriser

NO
No ht -18 åk 4

Nivå 1
Kunskapskrav Bedömning
Ny nivå
Kunskapskrav Bedömning
Ny nivå
Kunskapskrav Bedömning
Eleven kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder. Du har, med stöttning, kunskap om sol, måne och planeter så att du kan delta i samtal vi för under lektionerna. Du kan med stöttning se och förklara skillnad mellan fullmåne och halvmåne, med stöttning kan du beskriva någon stjärnbild.
Eleven kan föra enkla resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett delvis fungerande sätt. Du har, med en del stöttning, kunskap om sol, måne och planeter så att du kan delta i samtal vi för under lektionerna. Du kan med en del stöttning se och förklara skillnad mellan fullmåne och halvmåne, med en del stöttning kan du beskriva någon stjärnbild.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och planeterna och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt. Du har kunskap om sol, måne och planeter så att du kan delta i samtal vi för under lektionerna. Du kan se och förklara skillnad mellan fullmåne och halvmåne, du kan beskriva någon stjärnbild.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former. Du observerar hur vattnets form förändras med våra årstider. Med stöttning deltar du i samtal om detta t.ex. under våra promenader.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former. Du observerar hur vattnets form förändras med våra årstider. Med en del stöttning deltar du i samtal om detta t.ex. under våra promenader.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former. Du observerar hur vattnets form förändras med våra årstider. Du deltar i samtal om detta t.ex. under våra promenader och du kan fundera över vad som påverkar vattnets form.
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden. Du visar med stöttning att du vet att livet på jorden är beroende av vatten, t.ex. genom att förklara vad växter/djur behöver för att växa/leva.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt. Du visar med en del stöttning att du vet att livet på jorden är beroende av vatten, t.ex. genom att förklara vad växter/djur behöver för att växa/leva.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt. Du visar att du vet att livet på jorden är beroende av vatten, t.ex. genom att förklara vad växter/djur behöver för att växa/leva och hur vattenbrist påverkar livet på jorden.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet. Du deltar i samtal om hur vi kan hitta information om en växt eller ett djur och hur vi kan göra för att artbestämma dessa. Du kan sedan med stöttning hämta information både i litteratur och via internet. Du kan med stöttning fundera över om informationen är användbar.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Du deltar i samtal om hur vi kan hitta information om en växt eller ett djur och hur vi kan göra för att artbestämma dessa. Du kan sedan med en del stöttning hämta information både i litteratur och via internet. Du kan med en del stöttning fundera över vem som skapat informationen och varför.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Du kan ge förslag i samtal om hur vi kan hitta information om en växt eller ett djur och hur vi kan göra för att artbestämma dessa. Du kan sedan hämta information både i litteratur och via internet. Du kan fundera över vem som skapat informationen och varför.
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten. Du deltar i våra utflykter då vi gör undersökningar i naturen, t.ex. hur det ser ut under marken, hur ett lövträds utseende förändras under året, du kan med stöttning visa på skillnad mellan olika trädsorter (bl.a. lövträd/barrträd). Med stöttning kan du rita och skriva om undersökningarna vi gör.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten. Du är aktiv i våra utflykter då vi gör undersökningar i naturen, t.ex. hur det ser ut under marken, hur ett lövträds utseende förändras under året, du kan med en del stöttning visa på skillnad mellan olika trädsorter (bl.a. lövträd/barrträd). Med en del stöttning kan du rita och skriva om undersökningarna vi gör.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten. Du tar initiativ på våra utflykter då vi gör undersökningar i naturen, t.ex. hur det ser ut under marken, hur ett lövträds utseende förändras under året, du kan visa på skillnad mellan olika trädsorter (bl.a. lövträd/barrträd). Du kan rita och skriva om undersökningarna vi gör.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. I samtal kan du med stöttning namnge något träd, djur, växt och något av vattnets olika former, t.ex. frost, ånga.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. I samtal kan du med en del stöttning namnge några träd, djur, växter och vattnets olika former, t.ex. frost, ånga.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser. I samtal kan du namnge några träd, djur, växter och vattnets olika former, t.ex. frost, ånga på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: