👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektion 1 - Ett PRALIN arbete - Trygghet - Vad innebär det?

Skapad 2018-10-09 04:42 i Almunge skola Uppsala
Främjande värdegrundsarbete
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vad innebär "trygghet" för dig?

Innehåll

Du kommer att få:

*läsa - diskutera/reflektera utifrån litteratur i ämnet,

*samtala kring ordet/begreppet "trygghet",

*lyssna - på kamraternas tankar om begreppen "trygghet",

*IT – filmer som ger möjlighet till fördjupade diskussioner

*funder kring tanken om ”trygghet” är likadan för alla människor

*diskussioner utifrån PRALIN som behandlar allas lika värde

Uppgifter

 • Film - vad är känslor?

 • Litteratursamtal - hur "man" kan göra sin röst hörd

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3