👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2018-10-09 07:37 i Bjäre skola Båstad
Matematik Klass 4, Höstterminen 2015.
Grundskola 4 Matematik
Vad är längd? Hur mätte man förr i tiden? Hur många millimeter går det på en meter? Vad är det för skillnad på en linje och en sträcka? Kan man tänka på flera olika sätt när man beräknar addition och subtraktion? Vad är rimligt? Detta är några frågor som vi kommer söka svar på under vårt arbetsområde om längd och räknesätt.

Innehåll

UNDERVISNING

När vi arbetat klart med området ska du kunna:

 • Jämföra och mäta längd
 • Välja och byta längdenheter
 • Addera och subtrahera på olika sätt
 • Känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • Välja lämplig metod när du löser problem

 

För att vi ska lära oss ovanstående kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra, med läromedlet Prima Formula åk 4, kapitlet Längd och räknesätt.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), arbeta i par och ha diskussioner för att träna oss på att lösa olika matematiska problem.
 • Redovisa och berätta hur vi löst olika problem, detta för att träna på att redovisa våra tankar och beskriva vår lösning.
 • Arbeta praktiskt för att tydliggöra när det gäller till exempel att jämföra och mäta längd.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

ANVÄNDA METOD
• Använda matematiska metoder för att jämföra och mäta längd.

• Använda matematiska metoder för att välja och byta längdenheter.

• Använda matematiska metoder för att addera och subtrahera på olika sätt

 

LÖSA PROBLEM

• Formulera och lösa matematiska problem till exempel genom att visa att du känner igen händelser som leder till addition eller subtraktion.

• Välja lämplig metod när du löser problem.

 

FÖRA RESONEMANG

• Föra resonemang om rimlighet när det gäller längdenheter.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder för att lösa problem, du redovisar dina beräkningar i exempelvis ditt räknehäfte.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problem i grupp.
 • Du efter avslutad grundkurs gör en diagnos samt ett matteprov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6