👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och kamratskap

Skapad 2018-10-09 07:45 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Skolans mål är att varje elev ska respektera andra människors egenvärde och att varje elev ska ta avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor. Skolans mål är också att varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Innehåll

I ämnet SO arbetar vi nu med olika värdegrundsfrågor. Vi talar om barnkonventionen och barns rättigheter. Vi diskuterar frågor som hur man är en bra kompis, hur vi alla ska trivas tillsammans på skolan, vad som är mobbing och kränkande behandling. Vi diskuterar även begrepp som exempelvis demokrati och jämlikhet.

Arbetssätt:

*samtal och diskussioner kring kamratskap, olika dilemman och egna erfarenheter

*dramatiseringar

*fakta filmer

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3