Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling genom appen Pollyglutt och ord på olika språk.

Skapad 2018-10-09 08:09 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
I barngruppen finns fjorton olika modersmål. Vi kommer att arbeta med appen Pollyglutt som översätter barnlitteratur till olika språk. I lärmiljöerna kommer begrepp som barnen dagligen intresserar sig för och använder att finnas översatta till de olika språken så vi pedagoger kan stimulera till kommunikation mellan oss och barnen och barnen emellan.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Att stimulera barnens verbala förmåga som kommunikationsmedel

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Som underlag för vi  anteckningar i dokumentations -och reflektionsböcker utplacerade i lärmiljöerna. Vi fotograferar och filmar. Detta underlag använder vi vid vår reflektion och analysdel i arbetet för att fortsatt utveckla och planera aktiviteterna. Vi filmar pedagogledd aktivitet för att sedan analysera och utveckla oss själva.

Uppgifter

  • Frågor till föräldrarna om barnets språk

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: