Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröets systematiska kvalitetsarbete 18/19

Skapad 2018-10-09 08:21 i Lönnens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Avdelningens fokusområden beskrivs i en pedagogisk planering. Vi tydliggör vilka mål vi kopplat till de olika fokusområdena samt tankar kring hur målen kan strävas mot. Årets fokusområde: Naturvetenskap och teknik.

Innehåll

Fokusområde: Naturvetenskap och teknik

 

 

Läroplansmål: 

1. Sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

2. Sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Planerade insatser:

* Forma lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnen inom naturkunskap, teknik och skapande.

* Följa maskars liv och naturens kretsloppliv på nära håll genom att sköta en mask-kompost inomhus.

* Ge barnen möjlighet till fortlöpande reflektion genom att projektera bildspel på väggen. 

 

Metodval:

Genom att vara en medforskande pedagog nära barnen får vi syn på barnens lärande, tankar och frågor. Dokumentera, reflektera och samtala tillsammans med barnen. Detta lägger grunden för verksamheten och dess utveckling. 

 

Förväntade effekter:

* Ökat kunnande om naturens kretslopp samt maskarnas liv.

* Barnen kopplar ihop skapande samt lek med sitt intresse för maskar.

* Utvecklar sin förmåga att använda enkel teknik samt sin förmåga att reflektera.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: