👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - geometri

Skapad 2018-10-09 09:20 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Under tre veckors tid ska vi arbeta med området geometri. Vi inleder med area och omkrets. Vi går vidare med längdenheterna meter, kilometer och mil. Begreppet skala kommer att repeteras och tränas.

Innehåll

Viktiga begrepp/matteord:

 • area
 • omkrets
 • kvadratcentimeter (cm2)
 • kvadratmeter (m2)
 • kilometer
 • mil
 • skala

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - geometri

Kan till viss del / Behöver träna mer
Har godtagbara kunskaper / Kan oftast
Har mer än godtagbara kunskaper / Är säker
Kan räkna ut en rektangels area.
 • Ma  E 6
Kan använda cm2 och m2 för area.
Kan använda enheterna meter, kilometer och mil.
Förstår och kan använda skala.
Kan multiplikationstabellen.
Tar ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11