Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och vår omvärld -Lutande plan

Skapad 2018-10-09 09:39 i Hamre förskola Åre
Förskola
På de yngre barnens avdelning noterade vi barnens stora intresse för att slänga sig nerför en hal madrass. Många barn samlades där och de samspelade med stort intresse, de försökte ta sig uppför vilket var svårare. att slänga sig nerför med förde stor glädje. Pedagogerna kände att här fanns nåt att gå vidare med....

Innehåll

Vårt övergripande tema är Jag och min omgivning. I Duved ser vi berg och backar hela tiden och de finns i barnens medvetande såsom något man åker skidor nerför. Den hala madrassen i slänten har vi redan nämnt men vi har även rutschkanor, grushögar, jordhögar och ramper. Dessa utforskade vi ute med både våra kroppar och med bollar men vi Nöjde oss inte med det. Hur kan vi arbeta med lutande plan inne? Vi letade rätt på bilar, bollar och kulor och utnyttjade kilformade kuddar, rullar, kartongbitar och rännor som vi fäste vid bord, väggar, parkeringshus och snedmonterade boklister som vi brukar köra bilar på.

Vi gav tillbaka dokumentation till barnen genom att göra bildspel i keynote som visades på väggen ofta medan de höll på med sitt undersökande. Vi ville ge dem rika tillfällen att återuppleva den lek och de upptäckter vi tyckte oss se. Vi lade också laminerad dokumentation på golven som barnen kunde bära runt på och bl a måla på(!).

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: