Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht 2018, grundsärskola

Skapad 2018-10-09 10:49 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 1 Idrott och hälsa
Under ht 2018 kommer vi i ämnet idrott och hälsa att jobba med grovmotorik, pröva på friidrott, ha grundläggande orientering samt ha olika idrotts-, boll- och samarbetslekar.

Innehåll

Syfte och mål- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  •  
  • Idh
   Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
   Syfte praktiskt genomföra idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • Idh
   Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Undervisning och arbetsformer - hur vi ska nå målen

 

Under höstterminen kommer vi att jobba med motorik genom hinderbanor, pröva på olika friidrottsgrenar, träna grundläggande orientering samt ha enkla idrotts-, boll- och samarbetslekar.  Vi kommer under idrottslektionerna fokusera på att träna förmågan att samarbeta med de andra eleverna i klassen och träna förmågan att följa instruktioner. Vi kommer fortsätta att arbeta med begreppet "hälsa och livsstil" genom att träna på att bli mer självständig i att byta om och duscha.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

* delta under idrotten och din motoriska utveckling,

*  samarbeta med övriga i klassen samt att du tränar på att följa instruktioner.

* orientera dig i bekant närmiljö på skolgården och kan ge och följa enkla vägbeskrivningar.

*  bli mer självständig och klara av att duscha med mindre stöd av pedagog. 

Bedömning sker kontinuerligt under terminens gång, enligt bedömningsmatris, se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6

Matriser

IDH
Bedömningsmatris för idrott och hälsa grundsärskola åk 1-6

--->Nivå 1
--->Nivå 2
--->Nivå 3
--->Nivå 4
Rörelse
Sammansatta motoriska grundformer Olika lekar spel och idrotter Takt och rytm
 • IDH  1-6
Tränar på sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför enkla sammansatta rörelser i lekar, spel, idrotter och dans. T ex kullerbytta
Genomför sammansatta rörelser i några aktiviteter i lekar, spel, idrotter och dans. T ex hoppa hopprep
Genomför sammansatta rörelser och anpassar rörelserna väl till olika aktiviter och miljöer genom lekar, spel, idrotter och dans. T ex handboll, hjula och höjdhopp.
Friluftsliv och utevistelse
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
 • IDH  1-6
Tränar sin förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Följer enkla instruktioner och regler.
Följer instruktioner och regler.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler.
Friluftsliv och utevistelse
Orientera sig i närmiljö
 • IDH  1-6
Eleven kan med mycket stöd träna förmågan att orientera sig i bekant närmiljö samt ge och följa enkla vägbeskrivningar efter karta över skolgården .
Eleven kan med lite stöd träna förmågan att orientera sig i bekant närmiljö samt ge och följa enkla vägbeskrivningar efter karta över skolgården
Eleven kan självständigt träna förmågan att orientera sig i bekant närmiljö samt ge och följa enkla vägbeskrivningar efter karta över skolgården.
Hälsa och livsstil
 • IDH  1-6
Eleven tränar på att byta om och duscha efter fysisk aktivitet med fullt stöd av vuxen
Eleven tränar på att byta om och duscha efter fysisk aktivitet med lite stöd av vuxen
Eleven klarar självständigt att byta om och duscha efter fysisk aktivitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: