Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia; reklam, information eller nyhet?

Skapad 2018-10-09 11:23 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är massmedias uppgift i samhället? Hur fungerar reklam? Hur framställs tjejer och killar i reklam? Vad är ok att dela på sociala medier?

Innehåll

Under några veckor så kommer vi att arbeta med media. Lektionerna kommer att varvas med roliga övningar och diskussionsmaterial ifrån Media Smart,  Upptäck samhälle och Nyhetsprogrammet "Är det Sant"?.

Efter avslutat arbetsområde kommer du veta mer om massmedia, reklam, sociala medier, information och nyhetsspridning. Du kommer att ha arbetat med att lansera en låtsasprodukt och lärt dig begrepp som avsändare, mottagare, budskap och kanal. Du kommer att ha arbetat med killar och tjejer i reklam och diskuterat hur könsroller och stereotyper kan gestaltas i massmedia.

Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll – Information och kommunikation

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritisk förhållningssätt.
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Förmågor att utveckla:

  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
  • Söla information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

 

Bedömning:

Delaktighet i klassrumsdiskussioner

Eget arbete kring lansering av en produkt

Visa vad du kan, skriftligt test där du visar dina kunskaper

 

Matriser

Sh
Massmedia; reklam, information och nyheter

träningsnivå
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Eleven kan reflektera över hur individer och samhällen formas och förändras. Eleven kan resonera kring samhälleliga strukturerer.
Eleven har inte ännu grundläggande kunskaper om hur samhällets utveckling hänger ihop med hur samhället ser ut och utvecklas. Eleven övar på att använda begrepp som media och informationssamhället och se enkla samband mellan den mediala utvecklingen och samhällets utveckling.
Eleven har grundläggande kunskaper om hur samhällets utveckling hänger ihop med hur samhället ser ut och utvecklas. Eleven kan använda begrepp som media och informationssamhället och se enkla samband mellan den mediala utvecklingen och samhällets utveckling.
Eleven har goda kunskaper om hur samhällets utveckling hänger ihop med hur samhället ser ut och utvecklas. Eleven kan använda begrepp som media och informationssamhället och relativt väl beskriva samband mellan den mediala utvecklingen och samhällets utveckling.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka och granska elevnära mediala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleven kan urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleven kan med stöd undersöka och granska reklam. Eleven har inte ännu grundläggande kunskaper om könsroller och stereotyper i reklam. Eleven övar på att använda begrepp som avsändare, kanal, mottagare och målgrupp.
Eleven kan enkelt undersöka och granska reklam. Eleven har grundläggande kunskaper om könsroller och stereotyper i reklam. Eleven kan använda begrepp som avsändare, kanal, mottagare och målgrupp.
Eleven kan relativt väl undersöka och granska reklam. Eleven har goda kunskaper om könsroller och stereotyper i reklam. Eleven kan relativt väl använda begrepp som avsändare, kanal, mottagare och målgrupp.
Ny aspekt
Eleven kan förstå hur informationsspridning på Internet och sociala medier går till samt reflektera över rättigheter och konsekvenser av egna handlingar på nätet.
Eleven kan med stöd förstå hur informationsspridning på Internet och sociala medier går till samt reflektera över rättigheter och konsekvenser av egna handlingar på nätet.
Eleven kan på ett grundläggande sätt förstå hur informationsspridning på Internet och sociala medier går till samt reflektera över rättigheter och konsekvenser av egna handlingar på nätet.
Eleven har goda kunskaper om hur informationsspridning på Internet och sociala medier går till samt reflektera över rättigheter och konsekvenser av egna handlingar på nätet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: