Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor, källsortering och miljön

Skapad 2018-10-09 11:35 i Önnerödsskolan Härryda
Detta är en planering om olika energikällor och dess påverkan på miljön. Var kommer vår energi ifrån och hur påverkar det miljön för oss individer i stort som smått.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Genom undervisningen i NO ska eleverna bla ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: *jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa, *söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, *genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och *använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Innehåll

Arbetssätt

- se på filmer som handlar om ämnet/ämnena.

- diskutera med varandra om hur vi tänker. 

- genomföra fältstudier, praktiska uppgifter samt enkla experiment och med stöd dokumentera i NO-boken.

- läsa och söka information från olika källor t.ex. böcker och internet. 

 

 

Bedömning

Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper via skrift, tal eller enskilt för oss lärare. 

Du ska visa att du:

- känner till våra mest vanliga energikällor

- känner till kärnkraftverk och dess fördelar och nackdelar för miljön och samhället.

- känner till vad fossila bränslen är och dess fördelar och nackdelar för miljön och samhället.

- känner till att det finns förnyelsebara bränslen och dess fördelar och nackdelar för miljön och samhället.

- känner till att det finns förnyelsebara energikällor och dess fördelar och nackdelar för miljön och samhället.

- känner till att det är viktigt att hushålla med jordens resurser. 

- känner till några orsaker till varför klimatet ändras.

- känner till något om att klimatet kan påverka människors levnadsvillkor. 

- känner till något om hur vårt liv påverkar hållbar utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: