Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan och kompisproblemet

Skapad 2018-10-09 11:52 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola

Ugglan och kompisproblemet är en serie på UR som tar upp olika problem kring kompisrelationer. Det finns sju avsnitt att se, diskutera och reflektera kring. Vi kommer arbeta med hur man är en bra kompis, hur man ska förhålla sig till andra, och lösa problemen.

Innehåll

Bakgrund

Hur är man en bra kompis? Världens klokaste uggla har en mottagning där han tar emot kunder som har kompisproblem. Ugglan är väldigt självgod och när han väl vaknat kommer han alltid med en snabb lösning. En lösning som visar sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös. För att hitta svaret på problemet måste kunden därför tänka efter och själv finna lösningen. Varje avsnitt är ungefär 9 minuter långt och alla sju programmen följer samma struktur. Detta är för att stimulera barnens samspel. utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra.

Mål och syfte:

Vi vill få en barngrupp där vi är respektfulla och empatiska mot varandra. Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. Att lyssna, delta i samtal, säga sin åsikt ger barnen möjlighet att utvecklas och kunna förstå varandra bättre. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på. 

Arbetsmetod:

Varje tisdag efter lunchen samlas hela barngruppen för att kolla på ett avsnitt tillsammans. Därefter kommer vi vid varje tillfälle ha diskussion och reflektion om varje avsnitt. Vi pratar om kompisproblemet som tas upp och samtalar tillsammans om handlingen och frågor som uppstår. 

Dialogen är väldigt viktigt för att hjälpa barnen att förstå och ge dem verktyg att visa hur de känner och kunna göra sig förstådda och hjälpa varandra. Det är viktigt att vi pedagoger får igång ett samtal efter avsnitten. 

Dokumentation:

Vi ska dokumentera barnens arbete genom att fotografera och föra anteckningar vid våra olika tillfällen. Detta för att kunna titta på och samtala kring vad vi upplevt och ta till vara på barnens funderingar samt ge möjligheter att upptäcka nya saker och få nya tankar.

Utvärdering/uppföljning:

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: