Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasiträd

Skapad 2018-10-09 12:01 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Slöjd
Kan vi berätta eller förmedla känslor och budskap med ett träd? Med inspiration från sagans och fiktionens värld ska du med erbjudet material framställa ett fantasiträd, eller en figur.

Innehåll

Syfte och förmågor

Jag vill att du ska få möjlighet att formge och framställa ett fantasiträd (eller figur) där du får syn på möjligheten att kombinera olika material, samt återbruka/återanvända för att främja en hållbar utveckling. Du kommer att få utforska och experimentera med erbjudet material samt utveckla dina kunskaper om färg, form och konstruktion påverkar ditt estetiska uttryck. Du kommer få förutsättningar för att utveckla egna idéeröverväga olika lösningar för att utveckla ditt kreativa tänkande.     OBS! Filmklipp från 11år, 7år i vuxet sällskap.

 

Arbetssätt

 1. Presentation av uppgiften. Vi tar inspiration från bilder och filmen "Nightmare before christmas".
 2. Vi går igenom vilket material ni kommer att ha tillgång till. Men om ni kan motivera andra alternativ som också fungerar så försöker vi lösa det.
 3. Fundera över om det bara ska vara till prydnad eller om det ska fylla någon funktion, tex för att hänga smycken eller nycklar i.
 4. Du gör en 3D skiss på hur du tänker dig att ditt alster ska se ut.
 5. Hur ska ditt träd/figur se ut? Vilka material behöver du? Tex Furu, tjock ståltråd, vad ska den stå på, grenar, återbruk, naturmaterial. Kanske behöver du gå in i materialrummet igen och se materialet för att få inspiration. Använd fantasin och skriv ner allt din loggbok och gör en projektplanering. Där ska det framgå vilket material du tänkt dig att använda för de olika delarna, hur du ska foga samman, vilka verktyg du tror dig komma att behöva och måtten på de olika delarna. Tänk på att du ska kombinera olika material.
 6. Visa skissen och projektplaneringen för läraren och berätta hur du tänkt. Färg, form, storlek, Ska du måla eller bränna något på den? Hur vill du ytbehandla träslaget? 
 7. Sedan är det bara att sätta igång att arbeta. Försök att arbeta så självständigt som du kan, det är du som väljer material och verktyg men de måste användas på ett säkert och fungerande sätt. Bolla gärna idéer med klasskompisarna och självklart finns jag där för att hjälpa till när det behövs. Det kommer också finnas en "lathund" för verktygen och vad de används till.

Lycka till!

När ditt konstverk/alster är klart ska du fotografera det och skriva en utvärdering.

 

Bedömning

 • Jag kommer att titta på hur använder verktyg, redskap och maskiner och det ska ske på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i ditt slöjdarbete.

 • Om du kommer på egna idéer på hur ditt träd ska se ut, eller om du behöver mycket hjälp.

 • Du kommer att få förklara hur du kan göra när du väljer material för att tänka på miljön.

 • Jag vill att du ska ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat kvalitén på ditt konstverk.

 • Jag kommer också bedöma hur slutresultatet av ditt konstverk blir.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: