Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2018-10-09 12:33 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Mitt i skogen, vid en liten sjö, ligger ett berg som gör Medelpad alldeles särskilt spännande. Precis på toppen av berget, som är 456 meter högt, finns nämligen Sveriges mittpunkt. Berget som heter Flataklocken, ligger precis mitt i Sverige. Där är det lika långt till den nordligaste punkten i Lappland som det är till den sydligaste punkten i Skåne, lika långt till gränsen mot Norge som till Östersjön. 

Häftigt, eller hur? Så om du inte är höjdrädd kan du klättra upp på berget, ställa dig på toppen, blunda, sträcka ut armarna i luften och tänka att just i detta ögonblick står du på Sveriges geografiska mittpunkt.

 

 

Mål med arbetsområdet:

 • lära dig namnet på några landskap, städer och sjöar och peka ut dem på en karta
 • lära dig några geografiska ord och begrepp (ex: glesbygd, tätort, naturtillgångar, invånare) och kunna använda dem muntligt och skriftligt
 • kunna berätta om Sverige och få med olika fakta om landet (storlek, läge, grannländer, natur, klimat mm)

När vi har arbetat klart med området Sverige ska du:

 •  förstå hur en kartbok är uppbyggd och hur man använder den
 •  känna till vad kartans färger och symboler betyder
 •  kunna namn och läge på några av Sveriges landskap, orter, berg , hav och vatten
 •  jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför
 •  söka fakta om ett landskap ur olika källor och sammanställa informationen i en faktatext
 •  känna till och förstå begreppen som vi har gått igenom

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta varierat för att ge alla bästa möjliga förutsättningar för att nå arbetsområdets mål.

 • många gemensamma diskussioner
 • läsa texter
 • fundera och arbeta ensam, i grupper och alla tillsammans
 • titta på film (Geografens testamente)
 • skriftliga och muntliga uppgifter

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge Sveriges landskap, samt placera ut de flesta av dem på en karta
 • beskriva var i Sverige t ex ett landskap eller en stad ligger
 • namnge några städer, berg, sjöar, hav och vatten i Sverige
 • hitta var dessa ligger med hjälp av en karta
 • förstå, använda och tolka en karta
 • förstå och använda några geografiska ord och begrep 
 • delta i diskussioner och resonemang om t ex Sveriges naturresurser, Sveriges befolkning,  samt vår miljö

 Viktiga begrepp som hör till arbetsområdet:

Väderstreck                                                

Läge                                                                                               

Klimat                                        

Vegetation                                 

Naturresurser          

Befolkning                                

Naturlandskap                          

Kulturlandskap

Fossila bränslen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: