Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2018-10-09 13:17 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Matematik är byggt av mönster. Vi kommer vi under höstterminen träna på att se olika mönster genom att utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par eller i grupp.

Innehåll

Mål

Bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.

Förstå och använda relevanta matematiska begrepp.

Addera och subtrahera inom talområdet 1-20 med hjälp av huvudräkning.

Du kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom talområde 0-100.

Lösa enkla problem och förklara hur du tänker och räknar.

 

Undervisning

Du kommer att diskutera och resonera kring matematik.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du kommer vara med på genomgångar av nya moment.

 

Bedömning

Fortlöpande dokumentation i övningsboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: