Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2018-10-09 13:39 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Några ingredienser i språkarbetet under höstterminen: Jakten på den lustfyllda meningen, meningen med lustfyllt lärande, nalletema på resa, estetiskt skapande, jobba svett och att tänka.

Innehåll

Mål

Läsa

Du använder olika strategier som stöd vid läsning.

Du visar förståelse för olika texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.

Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och att göra förutsägelser under och efter läsningen.

Tala och lyssna

Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar.

Skriva

Du skriver texter med enkel handling.

Du visar förmåga att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Du skriver så att texten blir läslig för dig och andra.

 

Undervisning

Du kommer att vara med på genomgångar av nya moment.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Du tränar på olika språkliga strategier både i läsning, skrivning och att samtala.

Du arbetar med läromedel som har tydlig progression, möjlighet till individualisering och bygger, naturligtvis, på vetenskaplig grund.

Du tränar på att uttrycka dig med hjälp av estetiskt skapande.

 

Bedömning

Skrivutvecklingen följs genom daglig uppföljning och utvärdering av olika texter.

Läsutveckling följs genom recensioner, nivå på böcker och hur du reflekterar och analyserar över ditt eget lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: