Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro och identitet

Skapad 2018-10-09 13:55 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
Identitet, vad betyder det? Hur formas din, min och alla andras identitet? Påverkar vår tro eller icke tro vår identitet? I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om de abrahamitiska religionerna , hur ens identitet formas och hur tro och identitet hör ihop.

Innehåll

 

Inledning/Syfte

För att skapa en förståelse för kulturer runt om i världen, för att förstå vad olika människor har gemensamt, för att få kunskap så man kan bemöta fördomar och för förstå vad som formar oss och vårt samhälle, därför ska vi arbeta med ämnet religion. 

Målet med undervisningen är att du ska kunna besvara följande frågor:

Vad har judendom, kristendom och islam gemensamt?

Vad formar en identitet?

Hur formar ens livsåskådning ens identitet?

Livsfrågor, hur formas ens tankar om livsfrågor utifrån ens livsåskådning?

Hur har religion påverkat samhället?

Vi ska lära oss om det här genom att: 

 • Genomgångar
 • Filmer D
 • Diskussioner
 • Jobba med boken
 • Övningsuppgifter

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Du kommer få visa vad du lärt dig i en slutuppgift där du ska besvara de stora frågorna. Slutuppgiften kommer att bedömas enligt matrisen på nästa sida.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion: Tro och identitet

Förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället. Förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper om världsreligionerna
Kunskaper om olika religioner (centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar)
Du använder inte relevant eller korrekt fakta när du beskriver.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Du använder korrekt fakta när du beskriver
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Du använder relevant och korrekt fakta när du beskriver. Du visar på hur handlingar hör ihop med texter och religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Du använder genomgående relevant och korrekt fakta. Du visar på hur handlingar hör ihop med texter och religionen. Du beskriver också hur flera religioners handlingar, texter och uttryck kan vara lika varandra och varför.
Likheter & skillnader
Likheter/skillnader (inom och mellan olika religioner och livsåskådningar)
Du beskriver inga eller få skillnader och likheter mellan religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar. Du ger något exempel på likhet/skillnad mellan religionerna.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Du ger några exempel på likheter och skillnader mellan religionerna.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Du ger flera exempel på likheter och skillnader mellan religionerna och lyfter någon skillnad/likhet inom någon av religionerna.
Samband med samhälleliga förhållanden
Samhället och religion (Hur religioner och samhället påverkar varandra)
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Livsfrågor och identitet (Hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Hur religioner och livsåskådningar kan forma identiteter. )
Du ger inte något relevant exempel på hur identitet kan formas av t ex religion Du medverkar inte i diskussioner om livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Du ger något exempel på hur ens identitet kan formas. Du deltar i diskussioner om livsfrågor.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. Du ger några exempel på hur ens identitet kan formas. Du deltar i diskussioner om livsfrågor genom att ge flera exempel.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Du ger några exempel på hur ens identitet kan formas kopplat till både religioner och livsåskådningar. Du deltar i diskussioner om livsfrågor genom att ge flera exempel och ställa frågor för att fördjupa diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: