👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3

Skapad 2018-10-09 14:19 i Backa skola Tanum
Planering slöjd åk 3
Grundskola 3 Slöjd
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. När man slöjdar utvecklar man sin kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska få lära dig om olika material i textilslöjden. Sedan ska du göra egna föremål med hjälp av redskap, verktyg och hantverkstekniker. Du ska också få fundera på din arbetsprocess och föremålet du framställde med begrepp som används i textilslöjden.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få undervisning om olika textila material, ull, bomull, acryl och polyester.

Du ska få tova torrt med hjälp av filtnål och även göra en filtfigur som ska sättas ihop med kaststygns med hjälp av brodergarn och brodernål. ´

Du ska få lära grunderna om symaskinen och hur man trär den och använder den.

Vi kommer att arbeta med detta under 8 lektionstillfällen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få träna på att reflektera över vad du lärt dig för tekniker och vilka slöjdspecifika begrepp du kan med hjälp av att skriva i slöjdboken och redovisa och berätta för Louise och dina klasskamrater. Louise kommer att berätta om du når målen och vad du behöver träna mer på. Vi kommer att tillsammans titta på kunskapskraven i åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  Sl
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.