👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt/låtanalys

Skapad 2018-10-09 14:29 i Ale Gymnasium Ale
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns vissa likheter mellan dikter, vistexter och låttexter, t ex rytm, rim och bildspråk. Först studerar vi gemensamt olika typer av texter och lyssnar på låtarna. Vi diskuterar texterna tillsammans för att ni ska lära er att prata om formen och innehållet. Slutuppgiften blir att presentera en dikt eller låttext för gruppen med hjälp av en Power Point.

Innehåll

 

Presentationen

Framförande

 • Visa texten för gruppen med hjälp av projektorn. Du ska även göra en Power Point där du presenterar din analys.
 • Välj även ut och visa en bild som hör ihop med diktens (låttextens) budskap eller stämning och motivera varför den passar.
 • Du kan även ha musik till dikten och om du väljer att analysera en låttext så lyssnar vi på låten tillsammans. 
 • Analysera textens innehåll och form
 • Berätta något om författaren bakom texten och om samband mellan texten och den tid den är skriven i. 

 

Använd följande hjälpfrågor när du förbereder presentationen. Ni får ut det här som en mall av mig och den ska du fylla i. Du ska inte läsa upp frågorna utan bara ha dem som hjälp för analysen. 

Innehåll

 • Vad handlar dikten om? Om det inte finns någon speciell handling kan man försöka beskriva stämningen med några ord.
 • Vad får man veta om den yttre miljön och tiden?
 • Vem handlar dikten om? Vilken situation befinner sig han/hon i?
 • Vilka känslor förmedlas i dikten?
 • Vilket budskap tror du att författaren vill förmedla, d v s vad vill författaren säga med dikten? Vad säger dikten dig?

Form

 • Förekommer slutrim eller allitteration (ris och ros, med buller och bång)?
 • Hur är ordvalet (vardagliga ord, gammaldags ord, högtidliga ord)?
 • Vilka stilfigurer hittar du?
  - Liknelse (Er hy är len som sammet.)
  - Metafor (Du är en ängel.)
  - Symbol (en fågel symboliserar friheten)
  - Upprepning (Vi ger aldrig, aldrig upp!)
  - Kontraster/motsatser (de svarta fåglarna i den vita snön)

Sammanhang

 • När skrevs dikten? Hur har den påverkats av tiden då den skrevs när det gäller innehållet och formen?
 • Vad är typiskt för författarens sätt att skriva på? 

 

 

Till stöd får du ett dikthäfte av mig, du kan välja att använda någon av dikterna ur det häftet eller hitta en egen dikt eller låttext.

Uppgifter

 • Analys av dikt (mall att fylla il)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9