Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4

Skapad 2018-10-09 14:33 i Västerby skola Hedemora
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner, lösningar och blandningar, surt och basiskt. Avsnittet tar också upp frågor kring avfallshantering, människans påverkan på naturen och hur kemi kan lösa problem.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allting runt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen och om vilka egenskaper de har. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt och kombinera dem till nya ämnen.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om:

 • att sortera ämnen efter egenskaper.
 • att beskriva ämnen efter egenskaper.
 • att undersöka sakers egenskaper.
 • att lösa problem med hjälp av en kemisk metod.
 • att använda filtrering för att skilja ämnen åt.
 • att undersöka vilka ämnen som löser sig i vatten.

Hur ska vi arbeta?

 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Läsa texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer.

 

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du genomför undersökningar, dokumenterar dem och resonerar om resultatet. Du använder då kemins begrepp.

 

 

            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
KEMI åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och diskutera
 • Ke  E 6
Du deltar inte alls i diskussioner eller kan bemöta åsikter.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information
Du använder kemiska begrepp och kan förklara hur det hänger ihop i samtal och skriftliga uppgifter.
 • Ke  E 6
Du behöver stöd för att att använda naturvetenskaplig information.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar och planering
Undersökningar: Modellera och vatten Kriminalgåtan Tratt och filter Sockerbiten Löser det sig? Salt i vattnet Ett glas fyllt med vatten
 • Ke  E 6
Du behöver hjälp med att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
 • Ke  E 6
Du använder inte utrustning på ett säkert sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • Ke  E 6
Du kan inte jämföra resultat och ser inga likheter och skillnader. Du har inget förslag om hur man kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Undersökningar: Tratt och filter Sockerbiten Löser det sig? Salt i vattnet Ett glas fyllt med vatten
 • Ke  E 6
Du behöver hjälp med att göra enkla dokumentationer .
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
Du förstår inte hur saker hänger ihop i materien. Du kan inte använda kemins begrepp.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: