Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handbok för Superhjältar

Skapad 2018-10-09 14:54 i Långsjöskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Innehåll

Tidsperiod

  •  Ca tio lektioner ht-18

Förmågor

  • Reflektera över hur individer och samhällen formas,förändras och samverkar.
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål och riktlinjer

     Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

Respekterar andra människors egenvärde

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter och olika i livsvillkor, kultur,språk och religion.

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på rikt och nyanserat sätt

     

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

  • Livsfrågor med betydelse för eleven tex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller , jämställdhet och relationer
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande.
  • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

Hur ska jag visa det? (Bedömning

 

     Formativ

    I samtal och diskussioner enligt EPA modellen. I dramatiseringar vi gör för att beskriva/visa egenskaper vi läst och lärt om från boken. Visa att du förstått lässtrategin ”spågumman” när vi arbetar med de olika kapitlen i boken.

     Summativ

  • När vi arbetar med egna uppgifter och tillsammans i par. Arbetsblad med olika uppgifter/uppdrag tex fantisera om språket ”animaliska”, vad är en superkraft? Vilka superkrafter är bra att ha?

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi arbetar en lektion i veckan med ett kapitel i taget. Vi tränar på lässtrategin spågumman och läser i boken. Efterföljande uppgifter som passar till det vi har läst. Diskuterar och förklarar svåra ord, hjälps åt att hitta synonymer till dessa. Diskussioner enligt EPA modellen. Dramatiserar olika egenskaper vi tycker att en superhjälte bör ha. Gör charader en och en inför klassen och vi andra gissar på egenskap. Fantiserar, skriver och ritar om hur det skulle vara om vi kunde prata animaliska. Gör rollspel och spelar upp för varandra

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: