👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1

Skapad 2018-10-09 14:59 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Medicin
I kursen Medicin 1 får du inhämta kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt om hur människans normala fysiska utveckling ser ut genom livet. Du får kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. Vi lär oss om olika undersökningar och provtagningar samt behandlingar och läkemedel. Du får kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. Du kommer att få utbildning i HLR och kunskap om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt om brandsäkerhetsarbete.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centralt innehåll:

- Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd försvar och fortplantning.

- Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård- och omsorg vid dessa sjukdomar.

- Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.

- Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.

- Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt- och lungräddning.

- Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.

- Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.

- Medicinsk terminologi

 

Länkar

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/

1177 vårdguiden

https://www.1177.se

Vårdhandboken

https://www.vardhandboken.se/ 

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/

Norrtälje komvux hemsida

https://www.norrtalje.se

 

 

 

Välkomna!

Uppgifter

  • Tidsplan/Schema

  • Tidsplan/Schema

  • Tidsplan/Schema

  • Examinationsuppgift 1

  • Examinationsuppgift 2

  • Examinationsuppgift 3

Matriser

Med
Medicin 1

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Anatomi & fysiologi
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom
Läkemedel & lagar
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Mikroorganismer
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Första hjälpen insatser
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Egna förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.