Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 3

Skapad 2018-10-09 15:00 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 3 Bild

"Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga." Lgr 11

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

din förmåga att

* uttrycka budskap med bilder
* skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
* undersöka och visa olika ämneområden med bilder

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Måla till texter för att förstärka ett budskap.
Prova på olika verktyg och tekniker t.ex. pensel, svamp, ready mixed- och vattenfärg.
Kreativt skapande i samband med olika teman.

Ta del av fakta om konstnärer inom olika genres och framställa egna bilder med inspiration från dessa.

Bedömningar

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

* du kan skapa bilder som berättar något.
* du kan använda dig av olika tekniker och verktyg.

* du kan berätta om egna och andras bilder.

* du har kännedom om ämnestypiska begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 1-3

Genomfört
Har ännu inte arbetat med området.
Jag kan samtal kring historiska och nutida bilder och vad bilderna vill berätta.
Jag kan samtala kring berättande bilder, dess utseende och vad bilden vill berätta.
Jag kan skapa en berättande bild ex. sagobild.
Jag kan använda och benämna några verktyg för fotografering
Jag kan använda benämna några verktyg för konstruktion.
Jag kan använda och benämna några verktyg för måleri, ex. pensel och svamp
Jag kan använda och benämna några verktyg för teckning, ex. kol och blyerts.
Jag kan skapa en bild med för och bakgrund.
Jag kan skapa en bild genom att använda linjer och ytor
Jag kan skapa en bild genom att använda färg och form.
Jag kan skapa i formbara material ex. lera, gips, naturmaterial.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: