Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zebrorna

Skapad 2018-10-09 15:12 i Förskolan Myran Östhammar
Förskola
I zebragruppen går de barn som är födda -14 Vi kommer ha grupp på onsdagar och vi kommer vissa tillfällen att gå på utflykt.

Innehåll

Med det kompistema som zebragruppen kommer arbeta med vill vi att alla barn ska förvärna strategier som de kan använda i sitt sociala samspel med varandra. Vi vill uppmuntra till att se vikten av att visa hänsyn mot varandra och att visa alla sina känslor, men att även få kunskap om hur de kan visa och hantera sina känslor. Vi kommer att utgå mycket ifrån materialet kompisböckerna i vårt arbete, det kommer involvera olika aktiviter så som lekar, skapande och samtal.

För att stärka barnens identitet kommer vi arbeta med vår hemmiljö. Vi kommer att gå runt i Alunda och titta var alla i zebragruppen bor, då kan vi få en uppfattning om hur långt ifrån varandra vi bor och var i Alunda våra hem ligger. Genom att göra detta vill vi även uppnå en samhörighet och gemenskap.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: