Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma5

Skapad 2018-10-09 15:31 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik
Kursen

Matriser

Mat
Ma5

Begrepp (B)

E
=>
C
=>
A
Talteori
Du kan med viss säkerhet använda begreppet kongruens för vid beräkningar och förenklingar. Du kan koppla begreppen talföljd och rekursion till varandra.
Du kan med säkerhet använda begreppet kongruens för vid beräkningar och förenklingar. Du kan koppla begreppen talföljd och rekursion till varandra. Du kan använda dessa i olika typer av problemsituationer.
Du kan med säkerhet använda begreppet kongruens för vid beräkningar och förenklingar. Du kan koppla begreppen talföljd och rekursion till varandra. Du kan använda dessa i komplexa problemsituationer.
Mängder, grafer och kombinatorik
Du kan beskriva skillnaderna mellan de olika mängdbegreppen (ex. mängd, operationer, venndiagram) och använda dem på korrekt sätt vid enklare problem. Du kan med viss säkerhet arbeta med begreppen permutation och kombination. Du kan beskriva de nya begreppen kopplade till graflära (exempelvis noder, vägar). Du kan arbeta med dessa i bekanta situationer.
Du kan beskriva skillnaderna mellan de olika mängdbegreppen (ex. mängd, operationer, venndiagram) och använda dem på korrekt sätt vid problem. Du kan med säkerhet arbeta med begreppen permutation och kombination. Du kan beskriva de nya begreppen kopplade till graflära (exempelvis noder, vägar).
Du kan beskriva skillnaderna mellan de olika mängdbegreppen (ex. mängd, operationer, venndiagram) och använda dem på korrekt sätt vid enklare problem. Du kan med säkerhet arbeta med begreppen permutation och kombination. Du kan beskriva de nya begreppen kopplade till graflära (exempelvis noder, vägar). Du kan arbeta med dessa komplexa problemsituationer.
Samband och förändring
Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer. [ej formulerat]
Sammanfogning
Ex. omfångsrika problem.
Prövas ej
Du kan koppla samman några moment i kursen.
Du kan koppla samman de flesta områdena inom kursen.

Procedur (P)

E
=>
C
=>
A
Talteori
Du kan med viss säkerhet bevisa såväl likheter som likheter genom induktionsbevis.
Du kan med säkerhet bevisa såväl likheter som likheter genom induktionsbevis.
Du kan med säkerhet och på ett effektivt sätt bevisa såväl likheter som likheter genom induktionsbevis.
Mängder, grafer och kombinatorik
Du kan med viss säkerhet använda permutationer och kombinationer som lösningsmetod för olika problem.
Du kan med säkerhet använda permutationer och kombinationer som lösningsmetod för olika problem.
Du kan med säkerhet och på ett effektivt sätt använda permutationer och kombinationer som lösningsmetod för olika problem.
Samband och förändring
Du kan lösa enklare differentialekvationer, upp till och med första ordningen, i problemsituationer som är kopplade till teknikprogrammet. Du kan arbeta med differentialekvationer med hjälp av digitala hjälpmedel.
Du kan lösa differentialekvationer i problemsituationer som är kopplade till teknikprogrammet. Du kan arbeta med differentialekvationer med hjälp av digitala hjälpmedel.
Du kan lösa differentialekvationer i olika problemsituationer. Du kan arbeta med differentialekvationer med hjälp av digitala hjälpmedel.
Sammanfogning
Du kan koppla samman några moment i kursen.
Du kan koppla samman de flesta områdena inom kursen.

Problemlösning (Pl)

E
=>
C
=>
A
Utan digitala hjälpmedel
Du kan lösa enkla problem genom att koppla ett fåtal begrepp till en verklighetsbaserad situation utan digitala hjälpmedel.
Du kan lösa problem genom att koppla flera begrepp till en verklighetsbaserad situation utan digitala hjälpmedel. Problemsituationen kräver även avancerade tolkningar.
Du kan lösa problem av komplex karaktär utan digitala hjälpmedel. Problemsituationen kräver även avancerade tolkningar.
Med digitala hjälpmedel
Du kan lösa enkla problem genom att koppla ett fåtal begrepp till en verklighetsbaserad situation med digitala hjälpmedel.
Du kan lösa problem genom att koppla flera begrepp till en verklighetsbaserad situation med digitala hjälpmedel. Problemsituationen kräver även avancerade tolkningar.
Du kan lösa problem av komplex karaktär med digitala hjälpmedel. Problemsituationen kräver även avancerade tolkningar.
Generella samband
Prövas ej
Prövas ej
Du kan upptäcka generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Omfångsrika problem
Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. [ej formulerat]

Modellering (M)

E
=>
C
=>
A
Differentialekvationer
Du kan med viss säkerhet sätta upp en model över ett problem som du kan lösa med hjälp av digitala hjälpmedel.
Du kan med säkerhet sätta upp en model över ett problem som du kan lösa med hjälp av digitala hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet sätta upp en model över ett komplext problem som du kan lösa med hjälp av digitala hjälpmedel.
andra områden?

Resonemang (R)

E
=>
C
=>
A
Talteori
Du kan förklara skillnaderna mellan kontinuerliga och diskreta funktioner samt koppla det till situationer av standardkaraktär.
Du kan förklara skillnaderna mellan kontinuerliga och diskreta funktioner samt koppla det till situationer av standardkaraktär.
Du kan förklara skillnaderna mellan kontinuerliga och diskreta funktioner samt koppla det till situationer av komplex karaktär.
Mängder, grafer och kombinatorik
Du kan föra enkla resonemang kring likheter och skillnader mellan permutationer och kombinationer.
Du kan föra välgrundade resonemang kring likheter och skillnader mellan permutationer och kombinationer.
Du kan föra nyanserade resnomenag kring likheter och skillnader mellan permunationer och kombinationer.
Samband och förändring
Du kan föra enkla matematiska resonemang i samband med differentialekvationer.
Du kan föra välgrundade matematiska resonemang i samband med differentialekvationer.
Du kan föra nyanserade matematiska resonemang i samband med differentialekvationer.
Omfångsrika problem
Du kan föra ett enkelt resonemang kring matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i omfångsrika problem.
Du kan föra ett välgrundat resonemang kring matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i omfångsrika problem.
Du kan föra ett nyanserat resonemang kring matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i omfångsrika problem.

Kommunikation (K)

E
=>
C
=>
A
Generell kommunikation
Du tydliggör din tankegång med hjälp av matematiska symboler och figurer och förstår det matematiska språket.
Du använder ett korrekt matematiskt språk som är anpassat till din presentation av tankegång till situation och tydliggör den med hjälp av matematiska symboler och figurer.
Du använder ett korrekt matematiskt språk som är väl anpassat till din presentation av tankegång till situation och tydliggör den med hjälp av matematiska symboler och figurer.
Talteori
Du har en tydlig struktur vid lösning av induktionsbevis.
Du har en tydlig struktur vid lösning av induktionsbevis och anpassarargumenten till situationen.
[motivering saknas]
Mängder, grafer och kombinatorik
Du använder med viss säkerhet notationer på ett korrekt sätt och motiverar dina val inom kombinatoriken.
Du använder notationer på ett korrekt sätt och motiverar dina val inom kombinatoriken.
Du använder notationer på ett korrekt sätt och motiverar dina val på ett nyanserat sätt inom kombinatoriken.

Relevans (Re)

E
=>
C
=>
A
Koppling mot andra ämnen
Du kan koppla någon del av det vi arbetat med till någon kurs.
Du kan koppla några delar av det vi arbetat med till några kurser.
Du kan koppla de delar vi arbetat med till några kuser.
Mängder, grafer och kombinatorik
Du kan koppla någon del av innehållet till verkligheten och kan på ett kortfattat sätt beskriva hur det används. Du kan beskriva något av de klassiska grafteoretiska problemen.
Du kan koppla några delar av innehållet till verkligheten och kan beskriva hur det används genom att använda exempel. Du kan beskriva några av de grafteoretiska problemen.
Du kan koppla de delar vi arbetat med till verkligheten och kan beskriva hur det används genom att använda exempel.
Omfångsrika problem
Du kan lösa ett enkelt problem kopplat till verkligheten genom att använda flertalet av olika begrepp och procedurer som du tränat på under samtliga matematikkurser.
Du kan lösa ett flera problem kopplat till verkligheten genom att använda flertalet av olika begrepp och procedurer som du tränat på under samtliga matematikkurser.
[motivering saknas]
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: