Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen omkring oss

Skapad 2018-10-09 15:35 i Resarö skola Vaxholm Stad
Under det här arbetsområdet får eleverna lära känna världsdelarna och de kommmer få läsa om barn som bor i de olika världsdelarna. Vi kommer att tala om mänskliga rättigheter och om barnsrättigheter och reflektera över barns olika livsvillkor i olika delar av världen.
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Geografi
Under det här arbetsområdet vänder vi oss ut i världen. Vi lär oss namnen och läget på världsdelarna och världshaven. Vi kommer att läsa om barn som bor i olika delar av världen och prata om likheter och skillnader i levnadssätt. Vi kommer också att lära oss om FNs barnkonvention.

Innehåll

Varför gör vi det här? (syfte)

Jorden är en fantastisk plats att bo på. Alla vi människor på jordklotet är på många sätt väldigt lika varandra, men i olika delar av världen kan livet se väldigt olika för barn som växer upp. Syftet med det här arbetsorådet är att få inblick i hur männiksor lever i olika delar av världen samt att få kunskap om var världsdelarna ligger samt vad FNs barnkonvention innebär.

Det här ska vi lära oss: (mål)

 • Vi ska lära oss namnen på världsdelarna och på världshaven
 • Vi ska läsa om hur barn lever i olika delar av världen
 • Vi ska lära oss om de barnkonventionen -barnens rättigheter
 • Vi ska lära oss om några orsaker till att männiksor flyttar från sina hemländer

Det här ska vi göra på lektionerna:

 • Vi ska undersöka världsdelarna och världshaven med hjälp av google earth, jordglobar och kartor
 • Vi ska titta på filmer och läsa texter om hur människor lever i olika delar av världen
 • Vi ska titta på filmer och läsa texter som handlar om barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna
 • Vi ska ha drama
 • Vi ska rita och skriva

Så här får du visa vad du har lärt dig: (bedömning)

 • Du ska kunna placera ut världsdelarna och några av världshaven  på rätt ställe på en blindkarta
 • Du ska kunna ge några exempel på olikheter och skillnader i levnadssätt mellan barn i olika delar av världen
 •  Du ska tillsammans med några kamrater genom drama, förklara någon av de rättigheter som finns beskrivna i barnkonventionen
 • Du ska genom att rita och skiva kunna ge tre orsaker till att männiksor flyttar till andra länder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Ge   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: